Forskningssenter for økt oljeutvinningEkofisk Vekst godkjent i statsråd

Sammenslåing av Conoco og Phillips

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
ConocoPhillips ble dannet den 30. august 2002 ved en fusjon av de tidligere amerikanske oljeselskapene Phillips Petroleum Company og Conoco Inc. Det internasjonale energiselskapet fikk hovedkvarter i Houston i Texas, USA, i Conocos tidligere hovedkontor. Toppsjefen i Conoco, Archie Dunham, ble den første styreformannen i det nye selskapet, mens stillingen som konsernsjef ble besatt av Phillips Petroleum Company-sjefen, James J. Mulva. Den første administrerende direktøren i ConocoPhillips Norge var Lars Takla med lang fartstid i Phillips.
— Conoco og Phillips ble ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

Etter fusjonen var ConocoPhillips verdens åttende største ikke-statlige petroleumsselskap, målt i petroleumsreserver (i 2003). Selskapets kjernevirksomhet spant over alle de tradisjonelle aktivitetene for et helintegrert oljeselskap fra leting og utvinning av olje og gass til markedsføring og forsyning. Selskapet var dessuten involvert i petrokjemisk industri. 

I 2002 var det på verdensbasis 38 000 ansatte i Phillips og 20 000 i Conoco. Fusjonen var forventet å gi årlige innsparinger på minst 750 milliarder dollar. To år etter fusjonen var antall ansatte i det nye selskapet 39 000 og selskapet var aktivt i 40 land.  

Virkninger av fusjonen i Norge 

historie, 2002, sammenslåing av conoco og phillips,
Conoco og Phillips slår seg sammen. Fra EkofiskNytt nr. 2, 2002

ConocoPhillips ble en betydelig aktør på norsk sokkel. Hver for seg hadde selskapene tidligere hatt liten grad av overlapping i engasjement på felter på norsk og britisk sokkel.  Phillips, som var operatør av Ekofisk, var klart størst med 1600 ansatte i Norge, mens Conoco, som ikke hadde hatt operatørskap på felt i drift, hadde 135 ansatte. På britisk sokkel var størrelsesforholdet omvendt. Som aktør på norsk og britisk sektor var det forventet at funksjoner i det nye selskapet kunne bli flyttet mellom Storbritannia og Norge. 

I september 2003 la ConocoPhillips hovedkontoret for leting og produksjon i Europa og Afrika til Stavanger. Det norske hovedkontoret fikk en nøkkelrolle i oppbyggingen av en ny organisasjon. Det var overraskende siden begge oljeselskapene tidligere hadde hatt sine europeiske hovedkontorer i London. 

historie, 2002, sammenslåing av conoco og phillips,
Rune Tufta skifter til ConocoPhillips-logo på Ekofisk 31.oktober 2002. Foto: ConocoPhillips

En vesentlig årsak til at Stavanger ble valgt var at ConocoPhillips hadde vesentlig større petroleumsreserver på norsk enn på britisk side av Nordsjøen. Tungen på vektskålen var planene for drift av Ekofisk i nye 30 år. Det var derfor viktig å videreutvikle kompetansen i den norske organisasjonen.  

Enheten som ble styrt fra Norge, ble kalt North Sea Business Unit. Den ble inndelt i fire forretningssentra: Ekofisk, Greater Britannia, sørlige Nordsjøen (gass) og partneropererte felt i Storbritannia og Norge. Enheten hadde operatøransvar for til sammen syv felt på norsk og britisk sektor, samt andeler i ni felt som ble operert av andre. I tillegg kom selskapets andeler i letelisenser. Enhetene samarbeidet om felles funksjoner innen boring, drift og vedlikehold, større prosjekter, logistikk, finans og personal, samt helse, miljø og sikkerhet.  

Senere ble Europa og Nord-Afrika, det vil si Libya, slått sammen til én divisjon. Ellers i Afrika hadde ConocoPhillips lisensandeler i blokker i Angola, Kamerun og Nigeria. 

Londons rolle i den nye organisasjonen var å styre nedstrømsaktivitetene i Europa, som blant annet omfattet cirka 3000 bensinstasjoner.  

Forskningssenter for økt oljeutvinningEkofisk Vekst godkjent i statsråd
Publisert 6. september 2019   •   Oppdatert 8. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk