Økonomi og samfunn

Utviklingen av Ekofisk forteller svært mye om utviklingen av den norske oljehistorien.
Feltet har hatt stor innvirkning på økonomi og samfunn i Rogaland, for industrien og nasjonen som helhet.

Ingen artikler.
Ingen artikler.
Ingen filtre valgt.