Om prosjektet

person Norsk Oljemuseum
Dette nettstedet er et resultat av dokumentasjonsprosjektet "Industriminne Ekofisk”. Prosjektet har blitt gjennomført i to perioder fra 2002 til 2005 og fra oktober 2018 til oktober 2019.

Hensikten har vært å dokumentere Ekofisk-området.

Arbeidet omfattet plattformene på Ekofisk-området. Rørledninger var også inkludert i prosjektet. Industriminne Ekofisk belyser fysiske strukturer over vann og på havbunnen; eksteriører, interiører, maskiner og utstyr samt vesentlige modifikasjoner. Det er gjort en systematisk utvelgelse av dokumentarisk kildemateriale knyttet til Ekofisk i årene fra 1962 til 2019.  Prosjektet omfatter dokumentasjon og skildringer av karakteristiske trekk ved utviklingen av feltet. Dette inkluderer teknologisk utvikling,spesielle prosjekter, historiske hendelser, forhandlinger og vedtak som ligger bak utbyggingsbeslutninger og valg av utbygningsalternativ, politiske avgjørelser og debatt om utbyggingen.

Norsk Oljemuseum, Statsarkivet i Stavanger og Nasjonalbiblioteket i Rana har utført prosjektet i samarbeid med ConocoPhillips.

Oljemuseet  har ledet prosjektet, og rapportert til et prosjektråd med representanter fra ConocoPhillips, Nasjonalbiblioteket, Oljedirektoratet, Riksantikvaren  og Norsk Oljemuseum. Museet har tatt vare på foto, film, publikasjoner, gjenstander og har foretatt intervjuer.

Oljemuseet har også skrevet artiklene til nettstedet som er inngangsporten til å kunne sette arkivmaterialet inn i en sammenheng.
Publiseringsverktøyet WordPress er brukt som basis, og tilpasset av Olavstoppen slik at det kan støtte funksjonaliteten som var ønsket.

Nasjonalbiblioteket  har utviklet en søkefunksjon slik at alt det digitale materialet er gjort søkbart i et felles søk på nettstedet.
Foto, bøker, scannede magasiner, gjenstander og annet interessant materiale er nå lett tilgjengelig. Nasjonalbiblioteket har dessuten sørget for bevaring av digitale radioklipp, scannede magasiner og digitalisert film som vil bli tilgjengelig etter hvert.

Norsk olje- og gassarkiv ved Statsarkivet i Stavanger har hatt ansvaret for delprosjekt arkiver.
Arbeidet har bestått i å kartlegge, velge ut, ordne og katalogisere de arkivene som skal være med i prosjektet.

Publisert 9. august 2019   •   Oppdatert 12. august 2019
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *