Ekofisk-komiteen inn i NOPEFLekkasje i gassrør stoppet

Bunn-nivå gir bemanningsreduksjoner

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
I 1998 falt oljeprisen til det laveste nivået siden tidlig 1970-tallet, og var i perioder under 10 dollar fatet.

Den lave oljeprisen svekket lønnsomheten i oljeproduksjonen på norsk sokkel.[REMOVE]Fotnote: Olje- og energidepartementet. (1997-1998). Tillegg til St. meld nr 46 (1997-98) om Olje- og gassvirksomheten; oljemarkedspolitikk, rammebetingelser, Investeringsutvalgets rapport og kostnadsoverskridelser i Åsgardkjeden. (St meld nr 37 1998-99). Hentet fra  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1998-99&paid=3&wid=b&psid=DIVL1304 og NTB. (1998, 02. desember). Sterkt svekket lønnsomhet på norsk sokkel. Oljebransjen var hardt presset og flere oljeselskap varslet kutt, så også i Phillips Petroleum. I januar 1999 ga Phillips beskjed om at 570 personer måtte forlate selskapet innen utgangen av året. Det skjedde delvis på grunn av Ekofisk II og at store prosjekter var avsluttet, men også grunnet lav oljepris og forventede kostnadskutt.[REMOVE]Fotnote: NTB. (1999, 15. januar). Myndighetene må gripe inn, mener OLF.

Ekofisk var det feltet på norsk sokkel som hadde hatt lavest lønnsomhetsterskel. Men etter at Phillips hadde investert 18 milliarder kroner i rehabilitering av feltet, hadde lønnsomhetsterskelen steget.

Den lave oljeprisen hadde påskyndet en allerede planlagt nedbemanning, og tvang selskapet til ytterligere besparelser.[REMOVE]Fotnote: NTB. (1998, 4. desember). Kraftige kutt i Phillips.

Nedbemanningen hadde allerede startet

Tre år tidligere – i 1996 – igangsatte Phillips en stor endringsprosess hvor det ble utformet en ny strategiplan. Målet var at selskapet skulle tenke mer forretningsmessig. Det innebar en omstrukturering av hele selskapet. Organisasjonen skulle strømlinjeformes og arbeidsprosessene rasjonaliseres.

På det tidspunktet var det gode tider i oljebransjen. Phillips Petroleum, både internasjonalt og nasjonalt, oppnådde sitt beste resultat noensinne. Phillips Norway økte sin inntjening med nærmere 40 prosent sammenlignet med året før. Dette skyldtes en blanding av høy oljepris og skattefordeler som følge av høye investeringer i Ekofisk II.

Dette var et godt utgangspunkt for omstrukturering. I forbindelse med omleggingene annonserte selskapet nye målsetninger som innebar at landorganisasjonen skulle reduseres med 20 prosent med oppstart høsten 1996. Reduksjonen ville gå ut over både Phillips-ansatte og kontraktører. Da regnskapet var gjort opp var 139 årsverk kuttet, en reduksjon på 17 prosent.

historie, 1998, ekofisk II offisielt åpnet, avis, avslutningsplan for ekofisk I godkjennes,
Faksimile fra Fiskaren 1. juli 1998

Da Ekofisk II ble åpnet to år senere, i september 1998, innebar det at 14 plattformer ble overflødige. På Ekofisk var de innforstått med at det innebar en viss bemanningsreduksjon. Men da oljeprisfallet kom, påskyndet og forsterket det prosessen. Driftsresultatet for 1998 viste en halvering av driftsresultatet for 1997. Svikt i salgsinntektene, svak oljepris og økte driftskostnader måtte ta hovedskylden.

Landorganisasjonen ble redusert med 60 Phillips-ansatte og 110 kontraktører. Fire personer sa nei til sluttvederlag og ble sagt opp. Dette var et lavere antall enn planlagt.

Phillips etablerte et støtteapparat for dem som måtte forlate selskapet. De ga assistanse til jobbsøking, privatøkonomisk rådgiving, arrangerte bevisstgjøringsseminar og ga individuell oppfølging.

Men nedbemanningen var ikke ferdig med det. Den kom i flere bolker. I forbindelse med innføring av en ny driftsmodell bestemte selskapet at ytterligere 250 personer måtte gå – denne gangen fra offshoreorganisasjonen. Driftskostnadene skulle ned med 25 prosent.

Årene 1999 og 2000 brukte selskapet på finne riktig bemanningsnivå og stabilisere organisasjonen. Høsten 2001 kom nyheten om at Phillips Petroleum og Conoco skulle slå seg sammen. En ny organisasjon skulle etableres.

Ekofisk-komiteen inn i NOPEFLekkasje i gassrør stoppet
Publisert 18. september 2019   •   Oppdatert 5. juni 2024
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *