Midlertidig boligplattform på plassKlart for 40 nye år

Forskerpris for mer olje fra kritt

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Å øke utvinningsgraden fra Norges største felt, Ekofisk, var en prioritert oppgave for ConocoPhillips. Reservoaret som lå på 3000 meters dyp var 10 km langt, 5 km bredt og hadde en tykkelse på 300 meter i snitt. Det er spesielt at reservoaret ligger i krittstein – ulikt de fleste andre reservoarer som vanligvis ligger i sandstein. Å øke utvinningsgraden fra et krittsteinsreservoar krevde forskning.
— Tverrsnitt av reservoar og brønner på Ekofisk. Illustrasjon: ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

En som lå langt fremme på dette området var professor i reservoarkjemi Tor Austad ved Universitetet i Stavanger – UiS. Den 7. juni 2011 vant han og forskningssenteret han var tilknyttet Oljedirektoratets Improved Oil Recovery-pris (IOR) for arbeidet med å få ut mer olje fra krittreservoarer.

«Årets pristildeling er en anerkjennelse av en krevende og kontinuerlig forskningsinnsats for å øke oljeutvinningen», sa oljedirektør Bente Nyland da hun overrakte prisen på Norsk petroleumsforenings konferanse om reservoarstyring i Stavanger.

Forskningen på økt oljeutvinningen fra Ekofisk og andre felt med tilsvarende krittreservoarer foregikk på Corec – et forskningssenter opprettet i 2002 i samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, forskningsstiftelsen IRIS (nå NORCE) og ConocoPhillips. ConocoPhillips bidro med 10 millioner kroner årlig i forskningsfinansiering.

Tor Austad hadde 15 års erfaring med fagfeltet. Han var spesielt interessert i hvordan sjøvannsinjeksjon virket på kalksteinsreservoar, og var imponert over den dramatiske økningen av utvinningsgraden på Ekofisk. «Uten sjøvannsinjeksjon ville utvinningsgraden ligget på rundt 30 prosent og ikke 50–55 prosent, som den gjør i dag», uttalte Austad da han mottok prisen.

Forskningsprisen ga forskningsmiljøet i Stavanger økt anseelse. Det var derfor neppe tilfeldig at olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) 9. oktober 2012 valgte Ekofisk som sted for å annonsere nyheten om at regjeringen ønsket å opprette et nytt forskningssenter for økt utvinning av olje og gass. Myndighetene så betydningen av økt utvinning. Én prosent økning av utvinningsgraden på norsk sokkel tilsvarte over 300 milliarder kroner i økte inntekter med den oljeprisen som var i 2012.[REMOVE]Fotnote: ConocoPhillips nettside: «Foregangsfeltet Ekofisk», 10.10.2012.Det var likevel ingen selvfølge at et nytt statlig finansiert forskningssenter skulle havne i Stavanger. Da Norges Forskningsråd lyste ut konkurransen om å få det, meldte sterke forskningsmiljøer i Bergen og Trondheim seg på, men i september 2013 ble det klart at senteret ville havne i Stavanger.

Det var olje- og energiminister Tord Lien (FrP) som fikk gleden og æren av å åpne det i desember 2013. Senteret var et konsortium av tre forskningspartnere: UiS, IRIS (nå NORCE) og IFE, og 12 partnere fra industrien. UiS var vertsorganisasjon.[REMOVE]Fotnote: The National IOR Centre of Norway. Annual Report 2014.

Forskningssenterets målsetting var å bidra til miljøvennlige metoder for økt utvinning fra olje- og gassfelt. Dessuten utdanning av 20 PhD-studenter og seks postdoktorstillinger.

I 2018 fikk Tor Austad igjen en pris for økt utvinning. Det var Society of Petrolum Engineers (SPE) som annethvert år arrangerer en IOR-konferanse i Tulsa, Oklahoma (USA), hvor hovedfokus er økt oljeutvinning (EOR). Prisen ble gitt for forskningsarbeidet han og Smart Water EOR-gruppen ved UiS hadde bidratt med innen reservoarfukting og økt oljeutvinning ved hjelp av vannbasert fuktforandring.

Arbeidet startet i 1990-årene med bruk av surfaktanter (såpe), men ble siden videreutviklet til økt oljeutvinning basert på modifisering av saltinnholdet i injeksjonsvannet, såkalt Smart Water. Smart Water er svært miljøvennlig sammenliknet med andre kjemisk vannbaserte EOR-metoder. I tillegg er det svært enkelt å bruke i eksisterende infrastruktur, noe som gir lave totalkostnader.

SPE IOR Pioneer Awards har blitt tildelt siden 1984, og Tor Austad er den første nordmann som har fått denne utmerkelsen.[REMOVE]Fotnote: UiS nettside, 25.04.2018.

Midlertidig boligplattform på plassKlart for 40 nye år
Publisert 9. september 2019   •   Oppdatert 16. september 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *