Eventyrlige verdier for samfunnet

person av Norsk Oljemuseum
Ekofiskområdet med sine åtte felt har levert olje og gass i strie strømmer i nærmere 50 år. Helt siden produksjonsstart i 1971 har feltene i Ekofiskområdet vært kilder til en stor økonomisk verdiskapning, både for den norske stat, eierselskapene, ansatte, finansinstitusjoner og leverandører av varer og tjenester knyttet til utbygging og drift av feltene.
— Anders Sandven fra Aker Solutions og Anne Berge fra ConocoPhillips i prat ombord på en av plattformene på Ekofisk-feltet. Foto: Kjetil Alsvik/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Totalt regner ConocoPhillips med at det per 2018 er solgt olje, våtgass, gass og prosesstjenester fra alle feltene i Ekofiskområdet for 2424 milliarder kroner (2018-verdi). Fordelt på den norske befolkning utgjør det nærmere 460 000 kroner per hode.[REMOVE]Fotnote: Tallene bygger på ConocoPhillips eierandel og er oppjustert til å gjelde hele utvinningstillatelse 018. Siden skattesituasjonen til selskapene er forskjellig, vil det være en viss unøyaktighet.

verdiskaping fra Ekofisk, Eventyrlige verdier for samfunnet, diagram

Av dette har rundt halvparten – 1166 milliarder kroner – kommet det norske samfunnet til gode i form av skatter og avgifter til statskassen.

879 milliarder kroner har gått til investeringer i infrastruktur og drift.

De ansatte har mottatt lønn og godtgjørelser for til sammen 110 milliarder.

For å investere i utbygging av feltet har det blitt tatt opp lån, og banker og finansinstitusjoner har tjent rundt 63 milliarder kroner på Ekofisk-området.

Rettighetshaverne, eller lisenspartnerne, har til sammen tjent 245 milliarder kroner, eller rundt 10 prosent av salgsverdien.

Bak tallene for verdiskapingen ligger et samlet volum fra 48 års produksjon på rundt 6 milliarder fat oljeekvivalenter.[REMOVE]Fotnote: Opplyst av informasjonsavdelingen i ConocoPhillips 2019.

 

Publisert 19. september 2019   •   Oppdatert 8. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *