Driftssenter åpnetForsyningsskip kjørte på plattform

Bærekraftig utvikling

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
ConocoPhillips utga i mai 2005 konsernets første rapport om bærekraftig utvikling. Den skulle brukes internt i konsernet både i Norge og Storbritannia og overfor eksterne aktører. Samfunnets krav til industrien når det gjaldt å ta hensyn til miljøet var blitt strengere som følge av internasjonale miljøavtaler, lovverket i EU og nasjonal miljølovgiving.
— Forsiden av rapporten om bærekraftig utvikling. Utgitt av ConocoPhillips i 2005
© Norsk Oljemuseum

Leder av arbeidet med bærekraftig utvikling i forretningsenheten, John A. Viste uttalte at rapporten ga et bilde av hvor ConocoPhillips sto med hensyn til teknologi, samfunnsansvar, et sunt miljø og levende lokalsamfunn. Rapporten ville tjene som et sammenlikningsgrunnlag for videre arbeid.[REMOVE]Fotnote: Pionér, Juni 2005.

De tre hovedområdene som var prioritert for å nå selskapets bærekraft-forpliktelser var: 1) fremme økonomisk vekst, 2) fremme et sunt miljø og 3) fremme et levedyktig samfunn i dag og i framtiden.

Dette var nærmere spesifiser til ni viktige områder som selskapet forpliktet seg til for å kunne fortsette som et ledende energiselskap:

 1. Øke tilgjengeligheten til stadig renere energi
 2. Være åpne og troverdige ved å måle og rapportere både økonomiske og ikke-økonomiske ytelser
 3. Drive virksomheten med den høyeste sikkerhetsstandard
 4. Ha en positiv innflytelse på de samfunn vi er virksomme i
 5. Gjøre miljøpåvirkningene av vår virksomhet så små som mulig
 6. Investere i våre medarbeideres velferd og utvikling
 7. Hele tiden forbedre energi- og materialeffektiviteten i vår virksomhet
 8. Utøve og holde ved like den høyeste etiske standard
 9. Sikre selskapets økonomiske levedyktighet på lang sikt

Klimautfordringen

Når det gjaldt klimautfordringen, erkjente ConocoPhillips at menneskelige aktiviteter, inkludert bruk av fossilt brensel, bidrar til økte konsentrasjoner av klimagasser i atmosfæren, noe som kan føre til skadelige endringer i det globale klimaet.

I planleggingsprosessene forpliktet selskapet seg til å utrede i hvor stor grad virksomheten omfatter utslipp av klimagasser. Dessuten skulle selskapet utvikle klimagassmålsetninger for virksomheten.

Plan for å håndtere klimaendring omfattet seks punkter:

 1. Sette mål for å redusere klimagassutslipp og samtidig opprettholde sikker drift og god lønnsomhet
 2. Integrere vår politikk for klimaendring i strategisk planlegging, beslutnings- og driftsprosesser
 3. Strebe etter visse lavkarbon og karbonfrie energiteknologier og forretningsmuligheter for karbonstyring
 4. Delta i utviklingen av offentlig politikk og tiltak som tar for seg klimaendringer på en effektiv måte
 5. Hjelpe våre kunder, og oppmuntre våre leverandører, til å redusere sine utslipp av klimagasser
 6. Måle og rapportere vår framgang.[REMOVE]Fotnote: Pionér, mai 2005.

Sustainable development report 2005

Driftssenter åpnetForsyningsskip kjørte på plattform
Publisert 6. september 2019   •   Oppdatert 16. september 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *