Drift

Den første oljen ble produsert fra ”Gulftide” i 1971. Alt i alt har 35 installasjoner vært i drift i Ekofisk-området.
Her er beskrivelsen av alle plattformene, Ekofisk-tanken og undervannsinstallasjoner.
I 1998 ble mye av Ekofisk-området lagt om.
14 stålplattformer og overbygget på Ekofisk-tanken, betegnet som Ekofisk I, har siden blitt fjernet.

Ingen artikler.
Ingen artikler.
Ingen filtre valgt.