Lekkasje i gassrør stoppetSiste kapittel for gamle travere

Stengt ned etter lekkasje i gasskjøler

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Hull i de minste rør kan få betydelige konsekvenser. Det fikk de oppleve på Ekofisk en aprildag i 1999 da en lekkasje i et av 3600 små rør i et kjøleanlegg for gass medførte at hele produksjonen på Ekofisk 2/4-J stanset opp.
— Ekofisk 2/4 J. Foto: Jan A. Tjemsland/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Ekofisk 2/4-J er en sentral plattform i Ekofisk II-prosjektet. Hele produksjon fra Ekofisk-senteret og satellitt-feltene på Ekofisk går via denne plattformen. I tillegg kommer produksjonen fra feltene Eldfisk, Tor, Valhall, Gyda og Ula. Oppgaven er å skille olje, gass og vann fra hverandre – og gi gass og olje et starttrykk på veien til henholdsvis Emden i Tyskland og Teesside i Storbritannia.[REMOVE]Fotnote: NTB. (1999, 15. april). Gasslekkasje på havbunnen ved Ekofisk stoppet.

Når den varme gassen strømmer inn til plattformen, må den gjennom et kjølesystem. Gassen fordeles ut i 3600 små rør i kjøleren, og langs disse rørene sirkulerer det vann som kjøler ned gassen.

Før kjølevannet kan slippes ut igjen, må det tas prøver av vannet. Denne aprildagen viste det gass i vannet, noe det ikke skulle være. Nå måtte gasskjøleren og alle dens 3600 rør gjennomgås rør for rør for å finne lekkasjen.

NOMF-02682.032 Gasskjøler
Gasskjøler på Edda 2/7 C. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Siden det bare fantes én slik gasskjøler måtte hele produksjonen stenges ned til feilen var rettet opp. Det samme måtte produksjonen fra det BP Amoco-opererte feltet Gyda. BP Amocos produksjon fra Valhall, Hod og Ula kunne sendes andre veier og ble derfor ikke berørt. Det betydde likevel at mer enn en 10 prosent av oljeproduksjonen i Norge forsvant i denne perioden.

Det tok ti dager å reparere skaden, noe som førte til inntektsbortfall.[REMOVE]Fotnote: Ekofisknytt nr. 11, 1999. Oljeproduksjonen på Ekofisk lå daglig på 310 000 fat, og med den ti dager lange stansen falt hele sju oljelaster bort, hver på 600 000 fat.

Ny lekkasje – samme sted

Seks måneder senere skjedde det igjen. Nok en gang ble det oppdaget gass i kjølevannet. Denne gangen ble det bestemt at produksjonen skal opprettholdes inntil nødvendig reparasjonsutstyr var hentet ut til plattformen.

Det var en avgjørelse verneombudet ikke kunne stå inne for. Det førte til at avgjørelsen ble omgjort. Nok en gang ble Ekofisk stengt ned, og produksjonen opphørte denne gangen en uke.[REMOVE]Fotnote: NTB. (1999, 20. april). Ekofisk stenges på grunn av lekkasje i gasskjøler. 

Lekkasje i gassrør stoppetSiste kapittel for gamle travere
Publisert 18. september 2019   •   Oppdatert 27. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *