Ekofisk Vekst starter med 2/4 MFjerningen av Edda starter

Gjenstander som faller

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Fredag 13. januar 2006 skjedde det for tredje gang på en uke at last falt på Ekofisk.
— Arbeid i høyden krever sikring både av arbeidsplassen og de som skal utføre arbeidet. Foto: Kjetil Alsvik
© Norsk Oljemuseum

5. januar falt en kasse på 70-80 kilo ned i dørken på Ekofisk 2/4 X. Den 7. januar tippet en last på mellom 400 og 500 kg og falt ned på Ekofisk 2/4 J. To personer var til stede i området, men heldigvis kom ingen til skade under disse hendelsene. Den tredje gangen gikk det verre. En mekaniker ble truffet av en 390 kg tung eksoskjøler og måtte sendes til sykehus.

Det var på Ekofisk 2/4 X, en bore- og brønnhodeplattform som ble satt i drift i 1998, det skjedde. Dagen da ulykken inntraff var det driftsstans på plattformen. Boreutstyret skulle gjennom sin 5-årige resertifisering og normal aktivitet var stanset. For å utnytte perioden med nedstengning ble det, i tillegg til å utføre vedlikehold av boreutstyret, utført korrigerende vedlikehold på en sementeringsenhet.

Sement brukes blant annet til å sementere foringsrør fast til formasjonen, danne en sementplugg i brønnen, eller plugge brønnen og reservoarseksjonen for å stenge ned brønner. For å kunne sementere lange foringsrørseksjoner må sementblandesystemet ha kapasitet til å blande store volum sement, og et kraftig pumpesystem for å pumpe sementen på plass bak casingen. Det er vanligvis serviceselskap som eier, bruker og vedlikeholder sementhåndteringssystemet.

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte en gransking av ulykken for å forstå årsaken til at det gikk galt denne gangen:

Enheten på 2/4 X var eid og operert av Halliburton, som også hadde ansvar for vedlikeholdet av enheten. Sementeringsenheten besto blant annet av to dieselmotorer som drev sementpumpene. På hver side av motorene var det montert en vannkjølt eksosenhet. Kjølerne hadde i lengre tid hatt problemer med lekkasjer, og Halliburton måtte utføre flere reparasjoner.  Det ble derfor bestemt at eksoskjølerne på begge motorene skulle skiftes ut.

2006, gjenstander som faller utgjør en sikkerhetsrisiko, historie,
Beste praksis-håndbok. Utgitt av Samarbeid for Sikkerhet

Det var på forhånd montert opp midlertidig løfteutstyr. Arbeidet med å få ned den første kjøleren gikk greit. Det var da den andre kjøleren skulle låres ned problemene oppsto. På grunn av feil oppheng, ble kjøleren dradd sidelengs. Belastningen ble for stor, feste ga etter og lasten falt ned på dekk. I fallet traff den mekanikernes venstre bein, som fikk kuttet en dyp flenge rett over kneet.

Selv om fallet heldigvis bare førte til mindre personskade, så Petroleumstilsynet på hendelsen som alvorlig. De mente hendelsen kunne ført til en dødsulykke under «ubetydelig endrede omstendigheter».[REMOVE]Fotnote: Petroleumstilsynet. (2006. 13. januar). Gransking av hendelse med personskade på Ekofisk 2/4-X 13.1.2006. Granskingsrapport.

I granskningsrapporten påpekte Petroleumstilsynet fem alvorlig avvik fra regelverket. De var knyttet til manglende ledelse om bord, manglende tilrettelegging for vedlikehold, manglende kompetanse i bruk av løfteutstyr, mangelfull planlegging og mangelfull opplæring i prosedyrene til ConocoPhillips.

Boreleder hadde reist i land og ikke blitt erstattet. Koordineringsmøte var blitt avlyst slik at mange om bord ikke hadde oversikt over aktiviteter på plattformen.

2006, gjenstander som faller utgjør en sikkerhetsrisiko, historie,
Utdrag fra Beste praksis-håndbok. Utgitt av Samarbeid for Sikkerhet.

Det var dårlig plass på arbeidsstedet og utstyr som sto i veien, ble ikke fjernet. Kompetansen til montering og bruk av midlertidig løfteutstyr var for dårlig. Selve løfteoperasjonen var ikke klarert. For slike jobber skulle det fylles ut et skjema for Sikker Jobbanalyse (SJA) i forkant. Området ble ikke avsperret under løfteoperasjonen.

Ptil var fornøyd med beredskapen når ulykken først skjedde. Hendelsen ble øyeblikkelig varslet kontrollrom og sykepleier og bårelag kom hurtig til åstedet. Det gikk raskt å få den skadde om bord i helikopter og sendt til sykehuset.[REMOVE]Fotnote: Artikkelen en basert på: Petroleumstilsynet. (2006. 13. januar). Gransking av hendelse med personskade på Ekofisk 2/4-X 13.1.2006. Granskingsrapport.

Ekofisk Vekst starter med 2/4 MFjerningen av Edda starter
Publisert 20. september 2019   •   Oppdatert 26. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *