Klart for 40 nye årIntelligent brønn på Ekofisk 2/4B

SAR – Hedret for å redde liv

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Når alarmen går, tar det ikke mange minuttene før søk- og redningshelikoptrene (SAR) på Ekofisk er i lufta. Det gjorde det heller ikke da de rykket ut i forbindelse med en gasslekkasje på Elgin-feltet på britisk sokkel i mars 2012. SAR-helikopteret fra Ekofisk var først på stedet og evakuerte 109 personer til nærliggende installasjoner.
— Spirit of Performance Award
© Norsk Oljemuseum
historie, 2012, sar hedret for å redde liv,
Illustrasjon som viser gasslekkasjen på Elgin i 2012. Illustrasjon: F.W. CC BY-SA 3.0

Rask respons etter forespørslene fra den britiske kystvakten gjorde at SAR-maskinen var ved Elgin-feltet bare 25 minutter etter mobilisering. Flere britiske helikoptre bidro i tillegg til at samtlige 238 personer ble hentet fra plattformen og brakt over til nærliggende installasjoner. SAR-mannskapet fra Ekofisk fikk hederlig omtale og mye oppmerksomhet fra britiske myndigheter for sin raske respons og gode innsats i denne aksjonen.

SAR-tjenesten ble senere belønnet med ConocoPhillips’ høyeste utmerkelse – SPIRIT-prisen i klassen Livredning.  I begrunnelsen for tildelingen ble SAR-tjenesten generelt berømmet for sin lange innsats i sørlige Nordsjøen. Det var derfor hele SAR-tjenesten som fikk prisen.

SPIRIT-prisen var ConocoPhillips’ måte å gi annerkjennelse til enkeltpersoner eller grupper som hadde eksemplifisert selskapets kjerneverdier og høye standarder gjennom jobbutførelse og bidrag til samfunnet. SPIRIT sto for Sikkerhet, Personell, Integritet og Rettskaffenhet, Innovasjon og Teamarbeid.

Beredskap på Ekofisk

SAR-tjenesten på Ekofisk er en del av områdeberedskapen i den sørlige delen av Nordsjøen, og utfører stadig rednings- og ambulanseoppdrag.

historie, 2012, sar hedret for å redde liv,
Helikopter av typen "Bell 212" klargjøres til en SAR-utrykning på Ekofiskfeltet. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum

Beredskapen på Ekofisk startet tidlig og i 1975 var det stasjonert en Bell 212 og en gammel Bell 47 som primært skulle drive shuttle-trafikk mellom installasjonene, men som også hadde ambulanse og redningsoppdrag.[REMOVE]Fotnote: Pioner. (2013, nr 1). SAR-tjenesten skaper trygghet. I 1981 ble SAR-tjenesten mer formalisert og det ankom et nytt Bell 212. Nå var det to SAR-helikoptre bemannet med redningsmenn tilgjengelig. En Bell 212 kunne gå til land i godvær om nødvendig.

I 2016 ble helikopterflåten byttet ut med Sikorsky S92-A. Bell-helikopter hadde da fraktet folk til og fra oljeinstallasjoner i elleve år.[REMOVE]Fotnote: Dalløkken, Per Erlien. (2016, 22. juni). Her er ne ny helikoptertype på kriseoppdrag i Norge. Teknisk Ukeblad.

Samarbeid

I 2001 ble norsk sokkel delt opp i flere beredskapsområder innenfor geografisk avgrensede områder. Innenfor hvert område ble beredskapsressurser som hovedsakelig omfattet SAR-helikopter, områdeberedskapsfartøy og marine havovervåkningstjenester delt på.

De etablerte områdeberedskapsordningene på norsk sokkel er: Sørfeltene (med Ekofisk-området), Sleipner-Utsira, Troll-Oseberg, Tampen, Halten-Nordland og Barents-Goliat. [REMOVE]Fotnote: Petroleumstilsynet, evaluering av samarbeid om beredskap (områdeberedskap). Hovedrapport st-13755-2

På enkelte oljeinstallasjoner som Ekofisk har oljeselskapene fast stasjonerte søk- og redningshelikoptre som del av deres egen beredskapsorganisasjon. Primæroppgaven er å drive redningstjeneste på og ved installasjonene. Helikoptrene står også til disposisjon for hovedredningssentralene når de trenger assistanse. Med lokalisering ute på havet har helikoptrene kort vei til viktige fiskebanker og sjøfartsleder.

I tillegg til å drive ambulansetjeneste på plattformer kan helikoptrene heise opp personer som er falt i sjøen, samt hente syke og skadede på båter.

Operatørene på faste installasjoner i de ulike områdene deler på utgiftene til SAR-tjenesten. Oljeselskapene kjøper tjenesten fra sivile helikopterselskaper.

SAR-tjenesten på Sørfeltene

Sørfeltene omfatter Ekofisk-området, (Eldfisk, Embla og Tor). Alle med ConocoPhillips som operatør. Aker BP er operatør for Ula, Tambar, Valhall-området og Hod. I tillegg har Repsol Gyda-feltet som skal stenges ned i 2019.

SAR-tjenesten er organisert gjennom en styringsgruppe hvor alle faste operatører er representert. ConocoPhillips leder denne styringsgruppen.

SAR – Hedret for å redde liv, historie, 2011,
Øvelse på Ekofisk. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

For Sørfeltene er SAR-helikoptre stasjonert på Ekofisk-senteret. Operatøren Bristow har to Sikorsky S-92 plassert på Ekofisk 2/4-L. Hvert helikopter har en besetning bestående av to flygere, en tekniker/heisoperatør, en redningsmann og en anestesisykepleier som er spesialist på akuttmedisin. To fullt bemannede helikoptre gjør tjenesten robust.

De aller fleste utrykninger gjelder ambulanseflyginger, være seg akutte tilfeller eller vanlig frakt av syke til land. Men hvert år er det også noen søk og redningsoppgaver, maritim assistanse og oppdrag for Hovedredningssentralen.

Klart for 40 nye årIntelligent brønn på Ekofisk 2/4B
Publisert 20. september 2019   •   Oppdatert 17. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *