JenteplattformenEkofisk Vekst starter med 2/4 M

CTour – rensing av vann

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
ConocoPhillips innførte i 2006 en ny metode for å rense produsert vann før det ble sluppet på sjøen. Metoden ble kalt CTour. Målet var å fjerne oppløst olje og andre oppløste komponenter i vannet som kom opp fra reservoaret.
— C-Tour Main Hydro Cyclones. Det er store dimensjoner over utstyret når produksjonsleder Atle B. Kristiansen befinner seg i C-tour-anlegget på Ekofisk 2/4 J. Foto: ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

Det produseres noe vann fra alle felt. Når olje og gass utvinnes fra et reservoar består brønnstrømmen av en blanding av olje, kondensat, gass og vann. Hvis produsert vann ikke skal re-injiseres i reservoaret må det enten renses og slippes ut i sjøen, eller lagres i tanker og fraktes til land.

Norske myndigheter og petroleumsindustrien hadde lenge arbeidet for å redusere utslippene av miljøfarlig stoff til sjø. I 1997 ble nullutslippsbegrepet introdusert i stortingsmeldingen Miljøvernpolitikk for bærekraftig utvikling. Med dette utgangspunktet ble målet om null miljøskadelig utslipp innen 2005 etablert.

Den store bidragsyteren til utslipp var olje og andre skadelige komponenter i produsert vann.

Lenge ble re-injisering av vannet til reservoaret vurdert, og det var denne løsningen som lå til grunn for Plan for utbygging og drift for Ekofisk Vekst-prosjektet. Men da selskapet studerte løsningen nærmere viste det seg at det produserte vannet ikke egnet seg for innsprøyting i reservoaret. Det ville medføre en for høy sannsynlighet for forsuring av reservoaret.

Dermed startet jakten på nye løsninger. CTour ble svaret for Ekofisk.  Prosessen gikk ut på å sprøyte våtgass inn i strømmen av produsert vann i en mikseenhet. Når våtgassen ble blandet med det produserte vannet fikk man en kombinert effekt der de forurensede komponentene både ble samlet og utskilt fra vannfasen, og våtgassen med disse komponentene ble skilt ut i en separasjonsenhet. CTour ble utformet slik at all våtgassen som ble brukt ble tilbakeført til Ekofisk-produksjonen.

Resultatet av dette prosjektet er at oljepartikler i renset vann nå bare er en tredjedel av det loven setter som maksgrense.

JenteplattformenEkofisk Vekst starter med 2/4 M
Publisert 20. september 2019   •   Oppdatert 26. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *