Åpning av Ekofisk SørGullkronen 2014

Telemedisin med helseministeren

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
ConocoPhillips var tidlig ut med telemedisin – eller digitale medisinske kommunikasjonsverktøy. Det ville helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) høre mer om da han besøkte selskapets hovedkontor i Tananger i 2014.
— Google, Creative Commons License
© Norsk Oljemuseum

Enkelt sagt er telemedisin avstandsmedisin. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi benyttes for å yte medisinske tjenester som diagnostisering, behandling og annen håndtering når pasienten og legen ikke er på samme sted til samme tid.[REMOVE]Fotnote: Pioner nr. 2, 2014

telemedisin
Sykepleier Odd E Hanssen i hospitalet på Ekofisk 2/4 L. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

På Ekofisk er det langt til nærmeste sykehus og det er ikke lege stasjonert på plattformene. Sykepleierne står i første linje og tar seg av både allmennhelsetjenesten (som en fastlege på land) og akutte tilfeller som oppstår.

Offshoresykepleierne har utdannelse som sykepleier og bred erfaring og er ofte tilleggsutdannet i akuttmedisin, dykkermedisin og katastrofemedisin. De fleste er også sertifiserte anestesisykepleiere og har opplæring i yrkesmedisin og bedriftshelsetjeneste.

Men noen ganger er det nødvendig å kontakte legen på land – eller spesialister på sykehusene. Tidligere hadde telefon og telefaks vært tilgjengelige kommunikasjonsverktøy, men situasjoner og skader kunne være vanskelige å beskrive. Med ny IKT åpner helt nye muligheter seg. Nå kan en lege sitte på land og få ultrabilder, video eller otoskopundersøkelse rett inn på skjermer på eget legekontor.

Dette gir raskere og sikrere diagnoser ved sykdom, og fører til reduksjon i antallet hjemsendelser fra installasjoner offshore.

FOR-stuene

Gjennom samarbeid med St. Olavs hospital i Trondheim og ulike forskningsinstitusjoner utviklet ConocoPhillips sykestuer på plattformene proppfulle av ny teknologi til glede for både pasienter og kirurgisk personell. Dette var en del av forskningsprosjektet FOR-stuene eller Fremtidens operasjonsrom.[REMOVE]Fotnote: Fremtidens Operasjonsrom. Årsrapport 2017. St. Olavs hospital og NTNU. Fremtidens telemedisin.

Gjennom skjermer og kamera kunne det nå sendes videostrømmer over internett til legekontor på land eller til sykehuset – eller for den sags skyld til andre sykehus med spesiell kompetanse rundt om i verden.

Systemet kunne fungere som en slags høyoppløselig medisinsk videokonferanse som gjorde det mulig for eksperter å følge med og gi råd.

Forskningsprosjektet «The Future of Telemedicine in O&G», ble avsluttet i 2014. Partnere i prosjektet var oljeselskapene ConocoPhillips og det brasilianske Petrobrás, IBM, St. Olavs Hospital, Medical Imaging Laboratory, NTNU, Albert Einstein Hospital i Brasil og SINTEF.

Resultatet av prosjektet var introduksjon og demonstrasjon av et virtuelt undersøkelsesrom som helseministeren fikk demonstrert under sitt besøk i Tananger.

Statsråden, med et lite følge fra departementet og lokale politikere fra Stavanger, fikk også en orientering om driftsmodellen for alle operasjoner i Ekofisk-området og ConocoPhillips sin bruk av kommunikasjonsteknologi.

telemedisin
Sykepleier vaksinerer en av plattformarbeiderne, i sykestuen, på Ekofisk 2/4 H. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Telemedisin var en del av ConocoPhillips sin driftsmodell som ble kalt integrerte operasjoner. Stikkord for driftsmodellen var samhandling – mellom land og hav, mellom ulike fagmiljøer internt i selskapet og mellom ConocoPhillips og samarbeidspartnere. Det dreide seg om samarbeid gjennom arbeidsprosesser og bruk av teknologi for å drive fram forbedring innen miljø, sikkerhet og driftseffektivitet.

Telemedisin har senere blitt en naturlig del av den medisinske beredskapen på norsk sokkel. Bruk av telemedisin har bidratt til raskere diagnostisering, større tilgjengelighet på spesialisthelsetjenester og til at pasientene får raskere behandling. Høy og økende bruk av telemedisin i petroleumssektoren har økt kvaliteten og sikkerheten både på plattformer og beredskapsfartøy. Utviklingen innen telemedisin har åpnet nye muligheter, og styrket den medisinske beredskapen.[REMOVE]

HMS-koordinator på Ekofisk,
Sykesenger på Ekofisk. Foto: ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum

Fotnote: Proactima. (2012). Beredskap og støttefunksjoner. Konsekvensutredning for havområdene ved JanMayen. Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. (PO-1070696-RE-02) Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/barentshavet_s/jan_mayen/jan_mayen_underlagsrapporter/11_beredskap_og_stottefunksjoner_ved_petroleumsvirksomhet_ved_jan_mayen.pdf

Åpning av Ekofisk SørGullkronen 2014
Publisert 20. september 2019   •   Oppdatert 10. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *