Læring etter ulykkerNytt boresenter og integrerte operasjoner

Jordskjelv rammer Ekofisk

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
7. mai 2001 ble det registrert et jordskjelv i Ekofisk-området. De 852 arbeiderne på feltet opplevde at installasjonene sto og svaiet, og at enkelte små løse gjenstander ramlet ned. Det ble ikke rapportert om personskader som følge av skjelvet.
— Fra ConocoPhillips Pioneer no. 11, 2002
© Norsk Oljemuseum

Skjelvets episenter lå omlag 18 kilometer nordvest for Ekofisk-senteret og hadde en styrke på 4.0 på Richters skala.[REMOVE]Fotnote: Teknisk Ukeblad. (2001, 9. mai). Jordskjelv på Ekofisk og Norsar Jordskjelv.no. Hentet fra https://www.jordskjelv.no/#modal Skjelvet varte i rundt ett minutt. Det er lenge til å være et jordskjelv i disse områdene. Dette var det andre middels store jordskjelv (opp til styrke fire) på Ekofisk. Det forrige var i 1988. I tillegg registrerte Phillips Petroleum et skjelv med styrke 3,0 på Richters skala i 2000.

Inspeksjoner viste at plattformene ikke var påført skade som følge av skjelvet. Phillips, i samarbeide med Oljedirektoratet bestemte derfor at det var trygt å fortsette produksjonen. Det var ikke bare installasjonene som måtte inspiseres. I over et år var det nødvendig å undersøke om skjelvet hadde ført til ettervirkninger i brønnene.

Norsar (Norwegian Seismic Array monitoring station) satte skjelvet i sammenheng med oljeutvinningen, og at det var en kollaps i et reservoar. Ekofisk hadde i mange år sunket på grunn av oljeutvinningen, og det ble pumpet vann ned i reservoaret for å motvirke dette. I forkant av skjelvet ble det på grunn av feil i en brønn, pumpet vann inn i laget over oljefeltet, som igjen førte til det «menneskeskapte» jordskjelvet.[REMOVE]Fotnote: Institutt for geovitenskap i samarbeid med Bergen Museum, ved Universitetet i Bergen

Også Oljedirektoratet kom fram til samme konklusjon. Reservoaret var klemt sammen (kompresjon) og spenningene ble utløst ved at injeksjonsvannet ved en feil lekket ut i leira over reservoaret, og skapte ustabilitet. Denne kompresjonen resulterte i mikroseismisitet; et mindre jordskjelv.[REMOVE]Fotnote: Norsar jordskjelvno. Hentet fra https://www.jordskjelv.no/jordskjelv/om-jordskjelv/faq/generelt/kan-oljeutvinningen-i-nordsjoen-forarsake-jordskjelv-article1003-939.html

Etter skjelvet ble det satt ut og testet et nytt seismisk utstyr på havbunnen rundt Ekofisk. Det skulle gi informasjon om generell seismisk aktivitet forbundet med innsynkingen.[REMOVE]Fotnote: ConocoPhillips Pioner no. 11 (2002, november). Jordskjelvrappport til Oljedirektoratet.

Læring etter ulykkerNytt boresenter og integrerte operasjoner
Publisert 18. september 2019   •   Oppdatert 26. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *