Koordinerer skipstrafikken fra landBedre holdninger på Ekofisk

Forsyningsskip kolliderer med Ekofisk

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Selv om det var døgnbemannet logistikkkoordinering fra land skjedde det fortsatt uhell med forsyningsskip som dunket borti plattformene i Ekofisk-området. I januar 2011 drev forsyningsbåten «Rem Fortune» inn i et av plattformbeina på Ekofisk 2/4 J.
— Ekofisk 2/4 J helt til høyre. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

Det var under lasting med kranen på Ekofisk 2/4 J at forsyningsskipet fikk problemer som gjorde at den rant inn i det ene benet på installasjonen. Det var 444 personer om bord da det skjedde, men ingen ble skadet.[REMOVE]Fotnote: Ree, Maiken. (2011.24. januar). Supplybåt traff Ekofisk. Petro.no.

Både Hovedredningssentralen, politiet og Petroleumstilsynet ble varslet om hendelsen, og den ble gransket. Kollisjonen medførte kun mindre skader på innretning og fartøy, men granskingen viste at hendelsen hadde hatt potensial for både personskade og lekkasje av olje og gass.

Årsaken til ulykken var en feil på DP-systemet som førte til at «Rem Fortune» mistet posisjon og derfor kolliderte med Ekofisk 2/4 J.

Petroleumstilsynet (Ptil) påviste i sin gransking mangel ved trening og opplæring, og mangel i prosedyrer og etterlevelse av disse.[REMOVE]Fotnote: Referat. 2011. 29. juni, Ptil. Sikkerhetsforums medlemmer Hendelsen ble en påminnelse om de store utfordringene som var knyttet til skipstrafikk i nærheten av plattformer.

Forsyningsskip kolliderer med Ekofisk,
Ekofisk 2/4 J sett nedenfra. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

I tillegg til denne hendelsen, hadde ytterligere fire båter kollidert med Ekofisk-installasjoner de siste fem årene. I 2005 kolliderte «Ocean Carrier» med broen til Ekofisk 2/4 P, samme år kjørte fartøyet «North Truck» inn i 2/4 A. Året etter var det «Bourbon Eko» som traff 2/4 J og den mest alvorlige hendelsen inntraff bare et halvt år før «Rem Fortune», da «Big Orange» med høy fart og uten kontroll seilte inn i et område med flere plattformer.[REMOVE]Fotnote: Camilla Bjørheim. (2011. 24. januar) Fem kollisjoner på 5,5 år. Stavanger Aftenblad. (se egen artikkel)

På norsk sokkel totalt skjedde det i perioden 2001 til 2011 i alt 26 kollisjoner mellom innretninger og besøkende fartøy. Seks av hendelsene hadde hatt meget stort farepotensial. Ptil mente opplæring og forhold av organisatorisk art burde blitt viet mer oppmerksomhet, samtidig som det var for mye teknisk svikt.[REMOVE]Fotnote: Ptil: http://www.ptil.no/konstruksjonssikkerhet/risiko-for-kollisjoner-med-besokende-fartoyer-article7484-826.html. (2011.5. januar) Risiko for kollisjoner med besøkende fartøyer.

Ansvaret for hendelsene ble lagt på både operatører, redere og mannskapet. Det var med andre ord ikke én enkeltstående årsak, men en rekke forhold som lå til grunn for hendelsene.

Koordinerer skipstrafikken fra landBedre holdninger på Ekofisk
Publisert 20. september 2019   •   Oppdatert 26. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *