Oppstart av Albuskjell 1/6 A

person av Norsk Oljemuseum
Albuskjell 1/6 A ble installert på feltet i 1976 og produksjonen startet i 1979.
Kjappe fakta:
  • Boligkvarteret tok 46 personer, senere 96 personer
  • Vanndypden er 70 meter
  • Total vekt på plattform og rørledninger var 25 300 tonn
  • Total høyde på flammetårnet va 94 meter over havet
  • Total høyde boretårn var 74 meter
— Albuskjell 1/6 A. Foto: ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Produksjonen opphørte i 1998 og plattformen ble fraflyttet. Plattformen var opprinnelig konstruert som en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform, men boretårnet og boreutstyret ble fjernet allerede i 1979. I 1983 ble boligkvarteret skiftet ut og kapasiteten øket fra 46 til 96 personer. Brønnene ble plugget og forlatt i 2003 og 2004.

Albuskjell reservoaret ligger i blokkene 1/6 og 2/4 på den norske kontinentalsokkelen 21 km vest for Ekofisk komplekset. Plattformen Albuskjell 1/6 A produserte fra 11 brønner og var tilkoblet Ekofisk 2/4 R via Albuskjell 2/4 F gjennom en gass- og en oljerørledning. Et separat flammetårn var koblet til plattformen via gangbro. Prosessanlegget om bord bestod av separasjonsanlegg for olje og gass.

Gassen ble deretter tørket og komprimert før den eksportertes i 24″ rørledning. Oljen som ble separert ut, ble eksportert gjennom en 18″ rørledning. Før gass og olje ble sendt inn i rørledningene, gikk de gjennom en fiskal målestasjon som målte mengden av gass og olje som ble produsert.

Plattformen ble konstruert i samarbeid mellom Cork Shipyard, OIS, Nylands Verksted, Tangen Verft, Aker Stord og Thyssen.  Borekontraktør var Morco A/S.

Publisert 15. september 2017   •   Oppdatert 10. september 2019
© Norsk Oljemuseum
close Lukk