Ekofisk blir transportknutepunktMinnesmerke over «Kielland»- ulykken

Den omvendte oljekrisen

person av Norsk Oljemuseum
Verden ble rystet av en ny oljekrise da prisene falt til 10 dollar fatet i 1986.
— Faksimile fra Rogalands Avis 02.04.1986
© Norsk Oljemuseum

Etter Ayatolla  Khomeinis maktovertakelse i Iran i 1979 hadde oljeprisene gått til himmels. OPEC-landene ønsket å selge så mye som mulig mens prisene var gode. Saudi-Arabia med flere skrudde opp produksjonen. Resultatet ble overproduksjon og et derpå følgende kraftig prisfall – «den omvendte oljekrisen».

De lave oljeprisene førte til en vanskelig periode for norsk petroleumsindustri og for norsk næringsliv generelt. Verdens oljeindustri ble tvunget til stor omlegginger. Den lave oljeprisen gav støtet til en storstilt satsing på teknologiske løsninger som kunne bringe ned kostnadene for leting og produksjon.

Se NRK fjernsyn 8. januar 1986: Arbeidsplasser i fare pga. lave oljepriser

Ekofisk blir transportknutepunktMinnesmerke over «Kielland»- ulykken
Publisert 22. september 2022   •   Oppdatert 20. januar 2023
© Norsk Oljemuseum
close Lukk