Ekofisk 2/4 R

person Norsk Oljemuseum
Ekofisk 2/4 R var en stigerørsplattform som knyttet feltene Cod, Albuskjell, Vest 0Ekofisk, Edda, Eldfisk, Ula, Gyda og Tor til Ekofisk-senteret. Den ble installert i 1975 og satt i drift i 1977.
Kjappe fakta:
 • Plattformen ble installert i 1975
 • Driftsstart var i 1977
 • Plattformen ble nedstengt i 1998
 • Plattformen var ferdig fjernet i 2010
 • Plattformen ble også kalt «Ekofisk Riser»
NOMF-02672.233
— Ekofisk 2/4 R. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Plattformens understell ble produsert av N.A.P.M i Vlissingen og dekksrammen av France Entreprises.

Prosessanlegget besto av en ett-trinns tofase gass-/kondensatseparator for gass fra feltene Tommeliten, Albuskjell, Gyda og Eldfisk.  Oljen ble overført direkte til Ekofisk 2/4 T.  Behandlet gass ble returnert fra Ekofisk 2/4 T til Ekofisk 2/4 R hvor den gikk inn i gassledningen til Emden-anlegget i Tyskland.  Ekofisk 2/4 R hadde mottakssluser for pigger fra de innkommende rørledningene og utsendingssluse for pigger til Emden-rørledningen

En av de viktigste oppgavene på Ekofisk 2/4 R var å forsyne Ekofisk-senteret med elektrisk kraft.  To store turbiner kunne hver produsere 25 megawatt. Det var mer enn det dobbelte av det daglige strømforbruket.  Denne modulen ble bygget av Ponticelli Freres i Ambes i Frankrike.

I 1984 ble det montert en ny bro mellom Ekofisk 2/4 R og Ekofisk 2/4 T. Denne broen inneholdt blant annet gassrørledningen fra Statpipe.

De følgende rørledninger var koblet til plattformen:

 • Fra Tor 2/4 E 12″ (tommer) olje
 • Fra Tor 2/4 E 14″ gass
 • Fra Cod 7/11 A 16″ olje/gass
 • Fra Edda 2/7 C 10″ olje
 • Fra Edda 2/7 C 12″ gass
 • Fra Albuskjell 2/4 F 18″ olje
 • Fra Albuskjell 2/4 F 24″ gass
 • Fra Eldfisk 2/7 B 24″ olje
 • Fra Eldfisk 2/7 B 30″ gass
 • Fra Vest-Ekofisk 2/4 D 24″ olje/gass
 • Fra Ula 20″ olje
 • Fra Gyda 12″ gass
 • Til Norpipe B-11 36″ gass
 • Plattformen var også knyttet til Statpipesystemet via rørbro til Ekofisk 2/4 S.

Plattformen ble stengt og rørledningene koblet fra i 1998. Plattformen var ferdig fjernet i 2010.

Publisert 11. juni 2018   •   Oppdatert 2. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk