Norpipe 37/4 A

person Norsk Oljemuseum
Norpipe 37/4 A sto på 85 meters vanndyp på britisk sektor av Nordsjøen. Norpipe 37/4 A ble bygget som pumpestasjon på oljerørledningen til Teesside i England.
Kjappe fakta:
  • Pumpestasjon på oljerørledningen til Teesside
  • Installert i 1974
  • Driftsstart 14. oktober 1975
  • Nedstengt i 1983
  • Fjernet i løpet av årene 2009 til 2010
NOMF-02672.089
— Norpipe 37/4 A
© Norsk Oljemuseum

Fra Ekofisk 2/4 P ved Ekofisk-senteret, gikk oljen til 37/4 A og videre via den andre pumpeplattformen Norpipe 36/22 A til oljeterminalen i Teesside. Rørledningen er på 34 tommer i diameter.

Stålunderstellet til Norpipe 37/4 A ble produsert i Frankrike av UIE i Cherbourg og dekksrammen av UIE i St. Wandrille.  Plattformen ble installert i 1974 og hadde driftsstart i 1975, men det var først i 1978 at mengdene olje i rørledningen ble så store at det ble nødvendig å starte pumping fra de to plattformene på ledningen. Pumpingen fra Norpipe 37/4 A ble besluttet stanset i november 1981 og seksjonen med pumpeutstyret koblet fra resten av rørledningen. Boligmodulen ble modernisert i 1981.  I 1983 ble turbinene helt koblet ut og plattformen fraflyttet. I 1994 ble rørledningen til Teesside lagt utenom plattformen. Overbygningen til Norpipe 37/4 A ble tatt til land i 2009, mens understellet ble fjernet i 2010.

Norpipe 37/4 A
Påfylling av diesel på små kompressorer. Foto: Kristin Ø. Gjerde/Norsk Oljemuseum

Mannskapet ombord besto av ti personer, av disse var åtte ansatt i Phillips; plattformsjef, sykepleier/radio-operatør og seks rørledningsoperatører. I tillegg kom stuert og servicemedarbeider fra Norske Chalk. Fagområdene som ble dekket av operatørene var blant annet elektro, mekanikk, krankjøring, telekommunikasjon med mer.

Utstyr:
3 stk. GE (MS-3002J) 2-steg aksialturbiner (11.800/14.400 hk)
3 stk. Bingham 1-steg sentrifugal pumper.
Rørskrapeutstyr (pigging equipment)
Generatorrom med 3 stk Bergen Diesel generatorsett hver på 640 KVA
Boligmodul i to etasjer for 24 personer; 2 doble rom og fem 4-sengsrom.
Helikopterdekk konstruert for Super Puma.
Brannpumper og livbåter.

Rørledningen til Teesside

Norpipe 37/4 A,
Navneskiltet til pumpeplattformen henger klart og tydelig. Foto: Kristin Ø. Gjerde/Norsk Oljemuseum

Produsert råolje og gass fra Albuskjell, Cod, Edda, Eldfisk, Tor og Vest-Ekofisk ble ført sammen på Ekofisk 2/4 T.  Sammen med Ekofisk-produksjonen fra Ekofisk 2/4 FTP, råolje fra Ula-området og Valhall, gikk all olje til Ekofisk 2/4 P for videre transport til Teesside i England.

Oljen som blir mottatt i Teesside har høyt damptrykk.  NGL (Natural Gas Liquids) ble derfor utskilt og oljen stabilisert for lagring.  NGL-produktene som ble separert ut ble solgt som etan, propan, iso-butan og normal butan.

NOMF-02708.227 Ekofisk 2/4 P – Trykkøkningspumpe for oljeledningen til Teesside – foto oktober 2004
Ekofisk 2/4 P: Trykkøkningspumpe for oljeledningen til Teesside (foto fra oktober 2004). Foto: Jan A. Tjemsland/Norsk Oljemuseum

Til å begynne med ble oljen lastet om bord i tankskip for transport til raffinerier. Oljeledningen fra Ekofisk til Teesside i England ble lagt i 1974 og kom i drift i 1975.  Den målte 34 tommer i diameter og var ca. 350 km lang og ble påført et utvendig beskyttelsesbelegg med katodisk beskyttelse mot korrosjon.  Ledningen ble lagt på havbunnen mellom Ekofisk og Teesside i en dybde som varierte mellom 75 og 105 meter.

Rørledningen var utstyrt med to pumpestasjoner.  Oljen ble først gitt nødvendig trykk i pumpene på Ekofisk 2/4 P på Ekofisk-senteret før den ble sendt ut i rørledningen.  To pumpestasjoner mellom Ekofisk-senteret og Teesside ble installert i den britiske sektoren i Nordsjøen.  Plattformen Norpipe 37/4 A lå ca 123 km fra Ekofisk-senteret mens Norpipe 36/22 A lå ca. 112 km fra Norpipe 37/4 A og ca. 113 km fra mottakeranlegget i Teesside i England.

Prosessutstyr

Norpipe 37/4 A,
Eksosrør fra generator. Det er også solcellepanel på taket. Foto: Kristin Ø. Gjerde/Norsk Oljemuseum

Norpipe 37/4 A var en pumpeplattform på oljeledningen mellom Ekofisk og Teesside i England.  Prosessanlegget besto derfor kun av pumper og tilhørende hjelpeutstyr.  For å kunne utføre denne oppgaven ble det installert tre pumpeenheter i serie.  Dette var gassturbindrevne sentrifugalpumper på 13 075 hestekrefter hver.  Hver pumpeenhet besto av en General Electric Frame-3 gassturbin som drev en Bingham ett-stegs sentrifugalpumpe gjennom et English-Electric reduksjonsgir.  Brennstoffet kom enten fra en dieseltank, eller fra oljen som ble pumpet gjennom rørledningen.  I de tilfeller der råolje ble brukt, måtte den først avgasses og så renses grundig for å hindre korrosjon.

NOMF-02680.036 En av pumpeenhetene på Norpipe 37/4 A – foto oktober 2003
En av pumpeenhetene på Norpipe 37/4 A. Foto: Kristin Øye Gjerde

Hjelpeutstyr på plattformen var telemetri- og kommunikasjonssystemer, sikkerhetssystemer, hydraulisk system, produksjon av elektrisk kraft, brennstoffsystemer og smøreolje, instrument- og arbeidsluft, injisering av kjemikalier, mottak og utsendelse av pigger, saltvannsystem, spyle- og brannvannsystemer, ubehandlet vann og drikkevann, avlastningssystemer for gass, gjenvinning av olje, produksjon av damp og kraner og løfteinnretninger.

I 1994 ble rørledningen lagt utenom plattformen. Plattformen ble fjernet i løpet av årene 2009 til 2010.

Norpipe (brosjyre fra ca 1974)

Publisert 11. desember 2016   •   Oppdatert 13. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk