Ekofisk 2/4 FTP

person Norsk Oljemuseum
Ekofisk 2/4 FTP (Field Terminal Platform) var en produksjons-plattform (senere bare stigerørsplattform) som var knyttet til Ekofisk 2/4 A med en 6", en 10" og en 20" rørledning og til Ekofisk 2/4 B med en 10", en 18" og en 22" rørledning.
Kjappe fakta:
 • Installert i 1972
 • Driftsstart var i 1974
 • Produksjonsplattform, senere kun stigerørsplattform
 • FTP var den aller første permanente prosess- og transportplattformen på norsk sokkel
 • FTP er en forkortelse for Field Terminal Platform
 • Avbemanning var 9. november 2001
 • Driftsstans var i 2013
 • Plattformen ble fjernet i løpet av årene 2017 til 2019
— Ekofisk 2/4 FTP. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Plattformen hadde broforbindelse til Ekofisk 2/4 Q i nord og Ekofisk 2/4 W i sør. I 1974, frem til Ekofisk 2/4 T kom i drift, ble oljen skipet fra to bøyelastere som var koblet til Ekofisk 2/4 FTP med 30 tommer tykke rørledninger (SBM1 og SBM2).

Ekofisk 2/4 FTP ble installert i 1972. Stålunderstellet ble bygget av Brown & Root i USA og dekksrammen av IHC Gusto Staalbouw i Nederland.  Løftene på Ekofisk 2/4 FTP ble gjort det samme året, med unntak av pumpene, som skulle sørge for at oljen ble transportert fra plattformen til to lastebøyer.

Ekofisk 2/4 FTP,
Understellet til "Ekofisk 2/4 FTP" slepes fra Brown & Root (Texas, USA) hvor det ble bygget, til Nordsjøen. Foto: ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum

På grunn av værforholdene ble slepet av pumpene, som var produsert i USA, holdt tilbake i Rotterdam i flere måneder. Først 18. juni ble de satt på plass og monteringen kunne begynne. Ferdigstillingen av pumpene pågikk resten av året, og ble delvis forsinket fordi broforbindelsen mellom Ekofisk 2/4 C og Ekofisk 2/4 T gjensto. Produksjonen startet i 1974. Plattformens oppgave var å prosessere olje og gass fra plattformene Ekofisk 2/4 A og Ekofisk 2/4 B og senere også Ekofisk 2/4 C.

I september 2001 ble kontrollrommet på Ekofisk 2/4 FTP avbemannet etter å ha vært døgnbemannet i 28 år. Alle nedstengingssignaler og sikkerhetssystemer ble lagt over til kontrollrommet på Ekofisk 2/4 J.

Plattformen hadde i mange år egen plattformledelse og bemanning på lik linje med andre installasjoner på Ekofisk-senteret. Ekofisk 2/4 FTP hadde også helikopterdekk som var i bruk i mange år.

Ekofisk 2/4 FTP var en prosessplattform med to produksjonstog og tretrinnsseparasjon. Det var i alt åtte separatorer som ivaretok produksjonen fra Ekofisk 2/4 A, Ekofisk 2/4 B, Ekofisk 2/4 C og Vest Ekofisk 2/4 D. Det var vannutskillingsanlegg og to gasskompressorer som komprimerte gassen og sendte den videre, først til Ekofisk 2/4 C, hvor den ble innsprøytet i reservoaret, og senere til Ekofisk 2/4 T da den kom i drift.

Ekofisk 2/4 FTP,
Kontrollpanel for turbinene, fra General Electric, på Ekofisk 2/4 FTP. Foto: ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum

Produksjonen som gikk gjennom Ekofisk 2/4 FTP var på det meste ca. 420 000 fat per døgn. Ekofisk 2/4 FTP var fra 2001 å betrakte som en stigerørsplattform med fire rørledninger for produksjon fra Ekofisk 2/4 A og Ekofisk 2/4 B samt strømleveranser til Ekofisk 2/4 W og Ekofisk 2/4 A. Drift av FTP ble stengt ned i 2013.

Prosessanlegget om bord besto av tre trinnsseparasjon:

 1. trinn separasjon: Tre stk 3-faseseparator for olje, vann og gass (18,3 x 3,3 meter)
 2.  trinn separasjon: To stk 3-faseseparatorer (11,6 x 3,6 meter)
 3.  trinn separasjon: To stk 3-faseseparatorer (11,6 x 3,6 meter)

Testseparasjon: To stk. 3-faseseparatorer etter hverandre (9,1 x 2,1 meter)

Søndre flammetårn på Ekofisk-komplekset ble bygget for å kunne brenne av gassen fra Ekofisk 2/4 FTP. Gassen ble senere komprimert og sendt til Ekofisk 2/4 C og innsprøytet i reservoaret. I 1989 ble en vanninnsprøytingsmodul plassert på den ene brostøtten (BS1) til flammetårnet. BS1 fikk da navnet Ekofisk 2/4 W.

I 2017 og 2018 ble det arbeidet med fjerning av Ekofisk 2/4 FTP.

Publisert 11. oktober 2018   •   Oppdatert 2. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Ekofisk fra 2008 til 2017

person av Norsk Oljemuseum
Klikk deg gjennom bildekarusellen under oppslagsbildet fra år til år fra 2008 til 2017.
Den viser utviklingen av Ekofisk-området med plattformer, rørledninger og undervannsinstallasjoner.
— 2017
© Norsk Oljemuseum

This slideshow requires JavaScript.

Vil du se hvordan Ekofisk-området utviklet seg fra 1971 til 2001 klikk her.

Publisert 7. oktober 2019   •   Oppdatert 7. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk