Albuskjell 2/4 F

person Norsk Oljemuseum
Albuskjell 2/4 F plattformen var svært lik Albuskjell 1/6 A og var en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform i blokk 2/4.
Kjappe fakta:
  • Plattformen hadde funksjoner for boring, produksjon og boligkvarter
  • Installert i 1977
  • Produksjonsstart 26. juli 1979
  • Produksjonen ble stengt 2. mai 1990
  • Fjernet i løpet av perioden fra 2007 til 2013
  • Også kalt «Albuskjell Fox» eller «Albuskjell Foxtrot»
— Albuskjell 2/4 F. Nordvest side. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Albuskjell 2/4 F sto på 71 meter vanndyp 13 km vest for Ekofisk-senteret.  Avstanden til Albuskjell 1/6 A var 8 km.  Et separat flammetårn var forbundet med plattformen via en gangbro.  Samlet vekt var 18 900 tonn. Plattformen produserte fra 11 brønner.

Jacket / understell til Albuskjell 2/4 F settes på plass. Foto: Norsk Oljemuseum
Jacket / understell til Albuskjell 2/4 F settes på plass. Foto: Norsk Oljemuseum

Prosessanlegget om bord besto av en tre-faseseparator for gass, olje og vann, en testseparator, glykol gasstørkeanlegg med glykolgjenvinning, filter for produsert kondensat og en fiskal målestasjon for olje og gass.

Gass og olje som  kom fra Albuskjell 1/6 A ble blandet med olje og gass fra Albuskjell 2/4 F.  Eksporten gikk videre til Ekofisk 2/4 R via en 18 tommer tykk oljerørledning og en 24 tommer tykk gassrørledning.

Stålunderstellet ble bygget av N.A.P.M. i Vlissingen i Nederland og dekksrammen av Aker Stord.  Plattformen ble installert i 1977 med produksjonsstart i juli 1979.  I 1983 ble boligkvarteret skiftet ut med et nytt som var produsert av Offshore Industry Services (OIS) i Kristiansand.  Ny kapasitet ble da 96 personer.  Det gamle boligkvarteret ble gitt i gave til Trondheim Maritime Høgskole på Lade.

første kvinnelige sveiser, forsidebilde, 1984, historie,
"Ut av 14.30-flighten fra Forus kom nemlig Randi Rostrup med sveiseblikk og sertifikat klar for å gjøre sin del av jobben for at Albuskjell 2/4 Fox skulle få sitt nye boligkvarter." Fra PhillipsNytt nr. 3, 1984. Foto: Jon Bjotveit

Her er 351 foto av Albuskjell 2/4 F på Digitalt Museum.

Produksjonen på plattformen ble stengt i 1990.  Boreriggen og boremodulene ble fjernet i 1997.  Prosessanlegget ble rengjort og brønnene plugget og sikret.  Plattformen ble fjernet sommeren 2013.

Frem til Albuskjell-feltet ble stengt i juli 1998 hadde det produsert:
7,353865 mill. Sm3 olje (millioner standard kubikkmeter)
15,53439 mrd. Sm3 gass (milliarder standard kubikkmeter)
0,990139 mill. tonn NGL (Natural Gas Liquids)
24,89468 mill. Sm3 o.e. (olje-ekvivalenter)

Plattformsjef Knut E. Bø overvåker boreteamet fra Morco. På plattformen Albuskjell 2/4 F sitt boredekk. Foto: Arnulf Husmo
Plattformsjef Knut E. Bø overvåker boreteamet fra Morco. På plattformen Albuskjell 2/4 F sitt boredekk. Foto: Arnulf Husmo
Publisert 11. april 2017   •   Oppdatert 18. november 2022
© Norsk Oljemuseum
close Lukk