Tor 2/4 E starter produksjonenHotellplattformen tas i bruk

Albuskjell 2/4 F starter produksjonen

person av Norsk Oljemuseum
Albuskjell 2/4 F var svært lik Albuskjell 1/6 A og var en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform i blokk 2/4. Den sto på 71 meter vanndyp, 13 km vest for Ekofisk-komplekset. Avstanden til Albuskjell 1/6 A var 8 km. Et separat flammetårn forbandt plattformen via en gangbro.
— Albuskjell 2/4 F. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Plattformen produserte fra 11 brønner. Prosessanlegget om bord bestod av en 3-faseseparator for gass (12,2m x 2,9m), olje og vann, en testseparator (4,7m x 1,7m), glykol gasstørkeanlegg (11,5m x 3,2m) med glykolgjenvinning, filter for produsert kondensat og en fiskal målestasjon for olje og gass. Gass og olje som  kom fra Albuskjell 1/6 A ble blandet med olje og gass fra Albuskjell 2/4 F. Eksporten gikk videre til Ekofisk 2/4 R via en 18 tommers oljerørledning og en 24 tommers gassrørledning.

understell, bygging,
Stålunderstellet til Albuskjell 2/4 F settes på plass. Foto: Ukjent/Norsk Oljemuseum

Plattformen ble installert i 1977 med produksjonsstart i juli 1979. I 1983 ble boligkvarteret skiftet ut. Ny kapasitet ble da 96 personer. Produksjonen ble stengt i 1990. Boreriggen og boremodulene ble fjernet i 1997.

Her er 351 foto av Albuskjell 2/ F på Digitalt Museum

Boligmodulen fra "Albuskjell 2/4 F" ved "Det maritime skolesenter i Trondheim". Boligmodulen fra «Albuskjell 2/4 F» ved «Det maritime skolesenter i Trondheim». I bakgrunnen ligger Trondheim sentrum og Nidarosdomen. Også brukt ved filming av Norges tøffeste. Foto: Norsk Oljemuseum
Boligmodulen fra "Albuskjell 2/4 F" ved "Det maritime skolesenter i Trondheim". I bakgrunnen ligger Trondheim sentrum og Nidarosdomen
Tor 2/4 E starter produksjonenHotellplattformen tas i bruk
Publisert 15. september 2017   •   Oppdatert 18. november 2022
© Norsk Oljemuseum
close Lukk