Makeskifte med Petronordgruppen«Ocean Viking» borer første brønn

Basekontor i Dusavik

person av Norsk Oljemuseum
Da «Ocean Viking» begynte å bore for Phillips-gruppen ble det, fra 1. mars 1967, opprettet et basekontor i Dusavik. Fra basekontoret skulle Phillipsgruppen forsyne boreriggen med nødvendig utstyr. På baseområdet disponerte Phillips et lagerskur som også inneholdt kontor og radiorom. Der var det dypvannskai hvor supply-skipene fikk sine forsyninger. Ved oppstarten var det bare fem ansatte på basen.
— Flyfoto av Ocean Viking, med supplybåt liggende ved siden. Foto: Henry Munkejord/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Siden «Ocean Viking» boret dels for Phillips og dels for Elf, var det pauser i letevirksomheten. Noen av de ansatte jobbet da på London-kontoret i forbindelse med utbygging på britisk sokkel. De første norske som ble ansatt var Ole Magnus Evje Olsen, trainee i boring, Jakob Rugland, innkjøp, og Kristin Sagen, sekretær.

Makeskifte med Petronordgruppen«Ocean Viking» borer første brønn
Publisert 9. august 2017   •   Oppdatert 16. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk