Eldfisk 2/7 B i drift«Alexander L. Kielland»-ulykken

Edda i produksjon

person av Norsk Oljemuseum
Edda-reservoaret ligger i blokk 2/7 på den norske kontinentalsokkelen, 12 km sydvest for Ekofisk-komplekset.
Kjappe fakta:
  • Produksjonsstart 2. desember 1979
  • Boligkvarteret tar 32 personer
  • Vanndybden på Edda er 71 meter
  • Kjellerdekket 19 meter over vannet
  • Boretårnet 94 meter over vannet
— Edda 2/7 C. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Plattformen Edda 2/7 C har hatt kapasitet for 15 brønner, men bare 10 av disse har blitt boret. Prosessanlegget om bord består av separasjonsanlegg for olje og gass. Gassen blir komprimert for å øke trykket og deretter tørket før den sendes ut i en 12 tommers gassrørledning som går til 2/4 R-plattformen på Ekofisk. Oljen som er separert ut blir pumpet gjennom en 10 tommers oljerørledning som også går til 2/4 R. Før både gass og olje sendes inn i rørledningen går de gjennom en fiskal målestasjon som måler mengden av olje og gass som blir produsert.

Edda 2/7 C ble installert på feltet i 1976 med oppstart av produksjonen i 1979.  Produksjonen ble avsluttet i 1998 og plattformen fraflyttet. Opprinnelig var Edda 2/7 C konstruert som en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform, med separat flammetårn og to undersjøiske rørledninger til Ekofisk 2/4 R. I 1987 ble imidlertid boreriggen fjernet og flyttet til Ekofisk 2/4 K-plattformen og i 1988 ble en ny prosessmodul installert for å håndtere produksjonen som kom fra Tommelitenfeltet 11 km vest for Edda.

Eldfisk 2/7 B i drift«Alexander L. Kielland»-ulykken
Publisert 15. september 2017   •   Oppdatert 22. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk