Læring etter ulykker

person av Trude Meland
I 2001 ble det rapportert om flere ulykker på plattformer og rigger på Ekofisk-området. En boredekksarbeider ble skadet på Eldfisk Bravo og en annen på Ekofisk Delta. Også på Rig 2000 ble det avdekket flere kritiske hendelser i løpet av dette året. Ulykkene ble gransket og forbedringstiltak foreslått.

Den første ulykken rammet en ung boredekksarbeider, 21 år fra Danmark, på Eldfisk Bravo 4. april 2001. Under arbeidet med boring av nye brønner, ble det brukt manuelle rørtenger og mannen havnet mellom borestrengen og borerøret og ble klemt. Det var den mest alvorlige ulykken på Ekofisk-området på 10 år.

Mannen arbeidet for selskapet Deutag Norge Drilling. Granskningen av hendelsen viste at Phillips Petroleum ikke hadde fulgt opp de mangler som ble avdekket i et tilsyn høsten 2000 da Phillips Petroleum på en annen installasjon fikk beskjed om at selskapet brøt regelverket med manglende jobbanalyser, erfaringsoverføring og grundighet i vurdering og formidling av mulig risiko. Slurv førte til dårlig sikkerhet. Nå kunne ikke OD se at oljeselskapet hadde skjerpet sine sikkerhetsrutiner.[REMOVE]Fotnote: Thorkildsen, Arleen. (2001. 27. april). Borestans vekker uro blant Phillips-aksjonærer. Stavanger Aftenblad.

Også Deutag fikk kritikk. OD mente selskapet har manglende kompetanse og erfaring med bruk av manuelt boreutstyr.

I Nordsjøen er det krav om automatisk rørhåndtering på boredekk, men enkelte grep må likevel gjøres manuelt. Dette krever et avvik fra reglene. Det var i forbindelse med denne manuelle operasjonen at OD fant kritikkverdige rutiner. Det resulterte i at all boring på Ekofisk ble stanset med umiddelbar virkning torsdag 26. april 2001.

Fagforeningene, med OFS i spissen, var kritisk til boreselskapet som utførte tjenestene: «Disse selskapene har en kultur som er forskjellig fra norsk industri, og stadige kostnadskutt har resultert i en negativ utvikling når det gjelder sikkerhet», uttalte leder i OFS, Terje Nustad.

På bakgrunn av samtaler med arbeiderne på Ekofisk ble det avdekket mangelfull kjennskap til regelverk og rutiner. I tillegg fant OD tekniske mangler, blant annet at Phillips hadde kuttet i sikkerhetsforanstaltninger, og godtatt enkelte snarveier.

Etter seks dager startet boring opp igjen. Da hadde OD mottatt dokumentasjon og fått bekreftet fra Phillips Petroleum at de har iverksatt de tiltak som vi har pålagt dem i forbindelse med to av plattformene.[REMOVE]Fotnote: NTB. (2001, 1. mai). Boring på Ekofisk starter opp igjen.

I oktober samme år ble en annen boredekksarbeider alvorlig skadd i en ulykke på Ekofisk Delta. Mannen, som arbeidet for Odfjell Drilling, var i ferd med å løsne en bolt på et brønnhode da ulykken inntraff. Bolten hadde trykk bak seg og blåste ut. Muttertrekkeren traff mannen i brystet. Han ble alvorlig skadet og ble raskt fraktet til sykehuset i Stavanger.[REMOVE]Fotnote: Ytre-Arne, Elin. (2001, 13. oktober). Mann alvorlig skadet på Ekofisk-plattform. Stavanger Aftenblad.

Ekofisk Delta hadde ikke vært i drift siden 1998 og boremannskap var i ferd med å sementere brønnen og gjøre alt klart for å fjerne plattformen.

Administrerende direktør i Phillips Lars Takla uttrykt i ettertid bekymring for at slike ulykker kunne forekomme. Hendelsen føyde seg inn blant flere uønskede hendelser som viste at selskapet gjorde samme type feil om og om igjen.[REMOVE]Fotnote: EkofiskNytt. (2001, nr 11 uke 48). Sikkerhet er et lederansvar.

En gjennomgang av hendelsene viste at tre årsakssammenhenger. En var knyttet til anlegg og utstyr, mens de to andre var prosedyrebruk og organisasjon og ledelse. Lederne måtte forsikre seg om at jobber som innebar sikkerhetsrisiko ble tilstrekkelig planlagt og at prosedyrene ble fulgt.

Phillips Petroleum nedsatte en egen granskingskommisjon etter hendelsene. I 2002 viste en rapport fra kommisjonen at selskapet hadde satt i verk og etterlevd tiltak og forbedringsforslag etter ulykkene. Det viktigste var at samarbeidet mellom boring og drift var kommet inni faste former. HMS-organisasjonen hadde satt sterkere søkelys på sikkerhetskultur og tenkt nytt med henhold til krav til HMS i borekontraktene. Rapporten konkluderte med at selskapet hadde fått på plass de systemene og prosedyrene som var viktige. Likevel kom rapporten med flere anbefalinger til forbedringsarbeid, særlig når det kom til linjeledelsens overordnede ansvar.[REMOVE]Fotnote: EkofiskNytt. (2002, uke 38). God oppfølging av tiltak etter hendelser. Dette var helt i tråd med selskapet filosofi om kontinuerlig forbedring. (les mer – Kontinuerlig forbedring)

Tiltakene så ut til å fungere. De neste årene var det få om noen alvorlige hendelser på boredekk på Ekofisk-plattformene.

Publisert 2. juli 2019   •   Oppdatert 7. august 2019
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *