Forhandlinger om vanninnsprøytingPumpeplattformen Norpipe 36/22 A avbemannes

OED, Phillipsgruppen og skatt

person av Norsk Oljemuseum
Olje- og energidepartementet (OED) og Phillipsgruppen kommer til enighet om endrede betingelser for skattelegging med videre av vanninnsprøytingsprosjektet på Ekofisk.
— Bygging av Ekofisk 2/4 K på Aker Verdal. Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Skattebetingelsene ble modifisert for bedre å passe prosjektets egenart. Det ble tatt høyde for at eventuelle inntekter fra økt produksjon, som følge av vanninjiseringen, ville komme på et sent tidspunkt, gjerne ikke før utpå 1990-tallet. I tillegg ble prosjektet klassifisert som forskning. Det ble også lagt vekt på at 2/3 av estimerte kostnader, som var satt til mellom 12 og 15 milliarder 1983-kroner, ville gå til oppdrag i norsk industri. Dette var kjærkomment i en vanskelig periode for norske verft.[REMOVE]Fotnote: Kvendseth, Stig S., Funn! Historien om Ekofisks første 20 år. Tananger 1988: 196

I løpet av høsten 1983 og våren 1984 ble kontraktene for byggearbeidene til den nye plattformen, som fikk betegnelsen 2/4 K, tildelt. Flere av kontraktene havnet hos norske verft. Kontrakten for bygging av understellet gikk til Aker Verdal og var verd 320 millioner kroner, dekksrammen gikk til Haugesund Mekaniske Verksted og var verd 210 millioner, mens Kristiansand Mekaniske Verksted fikk oppdraget med å bygge boligmodulen, til en verdi av 100 millioner. 6. august 1986 ble boligmodulen løftet på plass og dermed sto Ekofisk 2/4 K på plass.[REMOVE]Fotnote: Phillips Revyen – Vanninjisering

Forhandlinger om vanninnsprøytingPumpeplattformen Norpipe 36/22 A avbemannes
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 23. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk