Phillips skyter seismikkKunne Ekofisk vært dansk?

Phillips Norge opprettes

person av Norsk Oljemuseum
Tolkningen av de seismiske undersøkelsene Phillips utførte i 1963 og 1964 bekreftet geologenes antagelser. De sedimentære avsetningene strakte seg nordover i Nordsjøen, og det var mange interessante strukturer som de klødde i fingrene etter å sette borekronen slik at de kunne undersøkes nærmere. Etter nøye dokumentasjon lot ledelsen i Bartlesville seg overbevise om at norsk sokkel var verdt å satse noen millioner dollar på.
— Det finnes ingen foto fra da de seismiske kartene over Nordsjøen ble vist fram for Phillips-ledelsen i Bartlesville. Etter nøye dokumentasjon lot ledelsen i Bartlesville seg overbevise om at norsk sokkel var verdt å satse noen millioner dollar på. Illustrasjon: Ståle Ådland/ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

Det området geologene spesielt hadde lagt merke til var det området som antagelig ville bli delelinjen mellom norsk og engelsk sokkel. Her så det ut til å gå et tertiærbasseng som lignet strukturer en ofte fant olje og gass i. Phillips konklusjon var klar. Her var det et område som det var på tide å starte utforskningen av.

Det neste skrittet på veien mot å få letetillatelse var en etablering av selskapet i Norge. Allerede i slutten av 1963 ble det anbefalt å opprette et datterselskap i Norge, som kunne arbeide videre med forholdet til norske myndigheter.

Den 4. september var Fred Terry på plass i Oslo. En av hans første oppgaver var å opprette et norsk selskap. Den 22. oktober ble Phillips Petroleum Norsk A/S formelt stiftet, og 25. november ble det registrert i Oslo Handelsregister. Fred Terrys oppgave var å følge med på hvordan norsk oljepolitikk ble utformet, og sørge for at Phillips kom med når de første blokkene skulle utlyses.[REMOVE]Fotnote: Stig S. Kvendseth, Funn! Historien om Ekofisks første 20 år, (1988), s. 13–14.

Phillips skyter seismikkKunne Ekofisk vært dansk?
Publisert 9. august 2017   •   Oppdatert 15. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk