Redningen fra brannen på Ekofisk 2/4 AAnsatt nr. 1000 passeres

Phillips sitt norske hovedkontor til Tananger

person av Norsk Oljemuseum
Frem til 1976 var Phillips sitt hovedkontor i Norge lokalisert i Oslo. All leteaktivitet i Norge, Sverige og Danmark var underlagt administrerende direktør i Oslo.
— Hovedkontoret i Tananger i 1970-årene. Foto: Infofilm/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

I den første perioden var det naturlig å ha kontoret i hovedstaden da det, med tanke på søknader og forhandlinger, var viktig å ha nær kontakt med landets myndigheter.

Selskapet hadde allerede fra 1966 en operasjonsbase i Stavanger, men frem til årsskiftet 1973/74 var det kun baseaktivitet relatert til letevirksomhet og utbygging av Ekofisk som lå der.

I 1974 ble Ekofisk Region etablert for å ha ansvaret for utvinningstillatelse 018 – kjent som Ekofiskområdet. Denne gruppen satt i Stavanger. Formelt var Ekofisk Region underlagt hovedkontoret i Oslo, men de hadde direkte rapporteringslinje til leder for Phillips sin Europa og Afrika-divisjon i London. Dette skyldtes de store dimensjonene i utbyggingen av Ekofiskområdet. En egen divisjon for Norge ble ikke etablert før i 1981.

Utover 1970-tallet fant det sted en stadig økende aktivitet offshore, med flere og flere plattformer som kom i produksjon. Dette førte til en økende aktivitet ved basen på land i Tananger, i forbindelse med støtte og oppfølgingsarbeid . Samtidig ble mer av det administrative arbeidet som tidligere ble utført i London og Bartlesville, flyttet til Norge. Og i september 1976 ble hovedkontorfunksjonene flyttet til Tananger. I Oslo fortsatte en liten gruppe som skulle være ansvarlig for å holde en nær kontakt til sentrale norske myndigheter.

Redningen fra brannen på Ekofisk 2/4 AAnsatt nr. 1000 passeres
Publisert 15. september 2017   •   Oppdatert 21. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk