BonusutbetalingSamarbeid med Bellona

30 års avtale om gassalg

person av Norsk Oljemuseum
Samtidig med 20-årsjubileet for åpningen av gassterminalen i Emden, skjedde den formelle undertegning av reforhandlede gasskontrakter for ytterligere 30 år.
— A large storage tank at Emden gas terminal. Photo: Husmo Foto/Norwegian Petroleum Museum
© Norsk Oljemuseum

Kundene var de samme som inngikk de første kontraktene i 1973; det tyske gasselskapet Ruhrgas, nederlandske Gasunie, Gaz de France og belgiske Distrigaz. Ruhrgas var den største kjøperen med en 50 prosents andel av gjenværende gass fra Ekofisk fram til utløpet av lisensperioden i 2028.

Beregninger som Phillips har gjort, viser at det kan være mulig å produsere over 100 milliarder kubikkmeter gass med en salgsverdi på 70 til 80 milliarder kroner for denne 30 årsperioden. Siden 1977 har oljeselskapet Phillips, som representerer eierne på Ekofisk, levert nærmere 300 milliarder kubikkmeter gass til Emden. Dette representerer brutto salgsverdi på over 200 milliarder kroner.

Gassledningen til emden blir tatt i bruk, forsidebilde, historie,
Gjennom slike rør kommer gassen i land i Emden. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum

Inkludert avtalene som Ruhrgas har gjort med Trollgruppen, vil Norge inne 2005 bli den største gasseksportør til Tyskland med hele 32 prosent av leveransene. Norsk gasseksport forventes å komme opp på platå på ca. 75-80 milliarder kubikkmeter gass i 2005, det vil si en brutto eksportverdi på rundt 50 milliarder kroner årlig i 1998-kroner.

Gassterminalen i Emden har vært den viktigste forutsetning for at norsk gass har fått så sterkt innpass i Tyskland og greid å konkurrere med russisk gass.

BonusutbetalingSamarbeid med Bellona
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 25. oktober 2019
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *