Dødsulykke under arbeidVanninnsprøyting starter fra Ekofisk 2/4 W

Arbeidskonflikt

person av Norsk Oljemuseum
Den 3. juli 1990 ble to arbeidere sagt opp etter at de unnlot å etterkomme anmodninger fra feltdirektøren om ikke å hindre arbeidet på helikopterdekket, og om å gå tilbake til arbeidet.
— 1000 OFS-organiserte som var offshore sperret helikopterdekkene og lammet all virksomhet offshore. HA 4. juli 1990
© Norsk Oljemuseum

Det ble brukt fysisk makt for å hindre feltdirektøren i å utføre arbeidet. Ifølge Phillips var dette et grovt brudd på arbeidsreglementet.

Bakgrunnen for hendelsen var at dagen før, den 2. juli, startet en ulovlig arbeidskonflikt, den første på ni år på Ekofisk. Arbeidskonflikten ble iverksatt etter at staten gikk inn med tvungen lønnsnemnd etter bare en dag i streik. Arbeidet på helikopterdekk ble hindret slik at helikoptrene ikke kunne lande. Torsdag 5. juli ble aksjonen avblåst. Arbeidsnedleggelsen ble kjent ulovlig og tariffstridig av arbeidsretten 13. juli.

Konsekvensen av arbeidskonflikten var altså at to arbeidere ble avskjediget og Ekofisk-komiteen startet arbeidet med å få begge to gjeninnsatt. 1. august kom Phillips og Ekofisk-komiteen til enighet om en samarbeidsavtale.

Verken Ekofisk-komiteen eller den enkelte det gjaldt bestred at avskjedigelsene var gyldige. Dermed skulle selskapet etter 1. november se på om arbeidsforholdet kunne gjenopprettes. Videre skulle Ekofisk-komiteen og dets medlemmer bidra til at forholdene normaliserte seg og styret skulle vise en reell vilje til å samarbeide for å hindre ulovlige aksjoner i fremtiden.

Ekofisk-komiteen skulle bidra positivt til å gjøre selskapet til et totalkvalitetsselskap, og positivt medvirke til å unngå streiker. Ekofisk-komiteen skulle ikke offentlig gå ut med kritikk av selskapet før saken var grundig drøftet med ledelsen og det var enighet om at partene var uenige.

Begge de avskjedigede fikk jobbene tilbake og 1. november var de på plass på Ekofisk igjen.[REMOVE]Fotnote: PhillipsNytt nr 10, 11, 15 1990

Dødsulykke under arbeidVanninnsprøyting starter fra Ekofisk 2/4 W
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 26. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk