20-årsjubileum for funnet av EkofiskArbeidskonflikt

Dødsulykke under arbeid

person av Norsk Oljemuseum
I forbindelse med klargjøringsarbeid på 2/4 W-modulen på Ekofisk-senteret mistet en mekaniker livet.
— Ekofisk 2/4 W. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

En rørskrape (pig) etterfulgt av en skumgummiskrape, skulle føres gjennom en vannledning fra 2/4 K til 2/4 W.

Under arbeidet med å tette noen små lekkasjer i systemet lød det plutselig et brak, og en kraftig vannstråle sto ut fra rørskrapemottaket. Strålen traff mekanikeren, som døde momentant. Rapporten etter dødsulykken konkluderte med at det var en kombinasjon av ulike årsaksforhold som utløste ulykken. Det alvorligste punktet var at de faktorene i arbeidsprosedyren som kunne lede til en farlig situasjon ikke ble oppdaget og korrigert i Phillips sine internsystemer.[REMOVE]Fotnote: Ekofisk, Nr 3, 1990: 15

20-årsjubileum for funnet av EkofiskArbeidskonflikt
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 26. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk