Fartøy kolliderer med EkofiskHavbunnsramme erstatter Ekofisk 2/4 W

Askefast til og fra Ekofisk

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
I april 2010 var det noen få dager full stopp i all flytrafikk i Nord-Europa på grunn av askeskyer fra vulkanutbrudd i Eyafjallajökull på Island. Det var da ordet «askefast» oppsto som et nyord. Mange måtte endre på reiseplanene sine. På Ekofisk og andre oljeplattformer i Nordsjøen fikk ikke mannskap avløsning siden helikoptrene fikk flyforbud.
— Utbrudd fra vulkanen Eyjafjallajökull på Island i 2010. Foto: Árni Friðriksson
© Norsk Oljemuseum

Askeskyene fra vulkanen begynte å skape problemer for luftfarten fra rundt 9. april. Luftrommet over hele Norge ble stengt torsdag 15. april. Folk som ville ut og reise måtte enten kjøre bil, ta tog eller båt. Over lengre avstander var dette gjerne ikke mulig – og folk ble sittende askefast fordi flytrafikken ble innstilt.

Det verste problemet varte en liten uke. «Det er mindre utslipp fra vulkanen stort sett slik at askeskyene ikke vil komme høyere enn 4.500 til 5.000 meter, som er lavere enn det flyene går. Partikkelstørrelsen er også større slik at asken vil falle ned før den når Norge eller Storbritannia. Hvis det fortsetter som nå, blir det veldig bra om to-tre dager,» kunne meteorologen meddele.

Den 19. april kunne Avinor på grunnlag av informasjon fra Met Office i London, som utarbeidet prognoser for utbredelsen av den vulkanske asken, meddele at det meste av norsk luftrom nå lå utenfor askeskyen, og det var åpent for flytrafikk inntil videre. Offshoretrafikken til og fra Ekofisk var imidlertid stanset, og også øvrige flyginger til og fra offshoreinstallasjonene var begrenset. Gradvis blåste det gamle askesystemet seg vestover og oppløste seg slik at situasjonen også på Ekofisk bedret seg og det igjen ble mulig å gjenoppta helikoptertrafikken.[REMOVE]Fotnote: NTB, 19.04.2010, «Størstedelen av luftrommet over Norge åpent».

Fartøy kolliderer med EkofiskHavbunnsramme erstatter Ekofisk 2/4 W
Publisert 9. september 2019   •   Oppdatert 28. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk