Helikopter nødlandet i sjøenFørste husforening

Oljekrisen 1973

person av Norsk Oljemuseum
Den første oljekrisen kom som følge av Yom Kippur-krigen.
— Rasjoneringskort ble kopiert opp under oljekrisen 1973, men aldri brukt.
© Norsk Oljemuseum

Den 6. oktober gikk Egypt og Syria til angrep på Israel. USA støttet Israel og de arabiske landene svarte med en oljeboikott av USA og andre land som støttet Israel. Oljemangelen førte til en firedobling av oljeprisene i løpet av tre måneder.

For å minske avhengigheten av Midtøsten, ble Nordsjøen et enda mer attraktivt område, selv om det var relativt kostbart å bygge ut.

Helikopter nødlandet i sjøenFørste husforening
Publisert 14. september 2017   •   Oppdatert 21. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk