Team 66Ekofisk-tanken må stenges

Effektiviseringsprosess startet

person av Norsk Oljemuseum
Lavere oljeprisnivå på begynnelsen av 1990-årene gjorde at det var behov for kostnadskutt gjennom å rasjonalisere og optimalisere organisasjonen.
— Fra EkofiskNytt nr. 7, 1992
© Norsk Oljemuseum

Det ble innført enklere måter å arbeide på, noe som medførte omskolering av enkelte medarbeidere og noe avgang i form av tidlig pensjon og sluttpakker. Enkelte funksjoner ble flyttet fra offshore til land. Dermed ble det spart senger, forpleining og helikoptertransport.

Team 66Ekofisk-tanken må stenges
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 27. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk