Effektiviseringsprosess startetDåp av Embla

Ekofisk-tanken må stenges

person av Norsk Oljemuseum
Etter orkanen i desember 1990 da Ekofisk-tanken ble påført skader av høye bølger og det oppsto midlertidig driftsstans, var Oljedirektoratet på vakt når det gjaldt forholdene om bord.
— Ekofisk i uvær. Foto: Husmo Foto/ Nosrk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

De fryktet at risikoen for lignende hendelser skulle øke i takt med innsynkningen av havbunnen. Dette resulterte i at Oljedirektoratet 8. oktober 1992 sendte et brev til rettighetshaverne i utvinningstillatelse 018 med varsel om pålegg:

«Nevnte forhold på 2/4 T [Ekofisk-tanken] er ikke i samsvar med regelverkets minimumskrav til sikkerhet for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Fortsatte modifikasjoner på 2/4 T vil ikke i tilstrekkelig grad kunne kompensere for den negative utviklingen med hensyn til risikonivået på innretningen, jf pkt 1 foran.

Knut åm,
Knut Åm ved kontorpulten i 1993. Foto: Dag Myrestrand/ConocoPhillips

Vedvarende innsynkning vil også kunne bidra til kontinuerlig forverring av risikobildet. Av hensyn til sikkerheten for mennesker, miljø og økonomiske verdier er det nødvendig med permanent opphør av prosesserings- og transportvirksomheten på 2/4 T. Basert på forventet utvikling av risikonivået på innretningen, legger OD inntil videre til grunn at nevnte virksomhet på 2/4 T må nedstenges permanent senest vintersesongen 1995/96.»

Adm. dir. Knut Åm hevdet at Tanken var i bedre stand enn noen gang tidligere. Dette brevet var likevel et alvorlig varsku til Phillips som operatør for Ekofiskfeltet og trigget etter hvert planene for utbygging av Ekofisk II.[REMOVE]Fotnote: Lerøen, Bjørn Vidar  1001 brønn. Oljedirektoratet 1972 – 1997

Hør NRK radio, 2. november 1992, Ekofisk-trøbbel Dagsnytt 1630 

 

Effektiviseringsprosess startetDåp av Embla
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 26. januar 2023
© Norsk Oljemuseum
close Lukk