«Den første norske olje»Ekofisk-utvalgets innstilling

Første brostøtte satt ned

person av Norsk Oljemuseum
Første desember 1971 sjøsatte kranfartøyet «Choctaw» første brostøtte til søndre flammetårn. Dermed var første ledd i det som skulle bli Ekofisk-senteret på plass.
— Lekteren Choctaw 1. Foto: Per Birkeland/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Parallelt med prøveproduksjonen på Gulftide, ble den permanente utbyggingsløsningen av Ekofisk planlagt. Designarbeidet til første utbyggingstrinn eller fase II, kom i gang i 1970. Kontraktorselskapet Brown & Root i Houston fikk oppdraget med å planlegge plattformene.

Plattformene som ble utviklet for fase II var forholdsvis enkle, de hadde ikke prosessutstyr om bord. De var designet som brønnhodeplattformer som skulle hente opp oljen og gassen og transportere den videre til en prosessplattform.

Siden begynnelsen av oktober 1971 hadde alt, utenom været, vært klart for oppstart av utbyggingen av Ekofisk-senteret. Da den første brostøtten ble sjøsatt, var det den første av tre støtter som skulle utgjøre søndre flammetårn. Kranlekteren «Choctaw» manøvrerte den på plass og gikk i gang med pæling og fundamentering. For å pæle og fundamentere støttene ble det benyttet samme metode som amerikanerne brukte på sine skyskrapere. Pælene ble boret ned gjennom beina på understellet. Så ble det laget et dypt hull som ble sementert og sementen fortsatt helt opp i selve stålpælen.

På grunn av uhell under nedsetting av den andre brostøtten, og komplisert pælings- og fundamenteringsarbeid, ble de tre brostøttene ikke tilfredsstillende festet til sjøbunnen før sommeren 1972.

«Den første norske olje»Ekofisk-utvalgets innstilling
Publisert 14. september 2017   •   Oppdatert 21. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk