Bravo-utblåsningenEt Sikorsky S-61N faller ned

Gassledning til Emden i bruk

person av Norsk Oljemuseum
8. september 1977 ble gassledningen fra Ekofisk til Emden satt i drift. Det var fire år etter at avtalen om salg av gass fra Ekofisk til Europas fire største gassdistributører ble undertegnet i 1973.
— Gjennom slike rør kommer gassen i land i Emden. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Tyske Ruhrgas, nederlandske Gas Uni, belgiske Distrigas og franske Gas de France skulle bringe gass fra mottaksanlegg i Emden til husholdninger og industri i Europa.
For å sikre en sikker og stabil levering ble gassen ført i 36 tommers rør fra Ekofisk til Emden i Vest-Tyskland. Langs den 440 km lange rørledningen er det bygd to pumpestasjoner for å føre gassen fram med riktig trykk.
Selve mottaksterminalen ble bygd på marskland innenfor dikene. Siden området lå så lavt, måtte det forhøyes ved hjelp av masse fra sjøen. Grunnen ble stabilisert ved hjelp av 3000 påler. For å holde vannet borte ble det bygd et permanent pumpeanlegg.
Både vann, sand og vind skapte problemer under byggeperioden.
Naturgassterminalen i Emden var ved åpningen en av de største i sitt slag. Den kunne behandle 56 millioner kubikkmeter gass i døgnet eller 20 milliarder kubikkmeter gass i året. Anlegget krevde en bemanning på 100 personer. Selv om rørnettet på anlegget var komplisert, var selve prosessen enkel. Gassen som kom til land var hovedsakelig metan. Den ble frigjort for svovel og tørket for å bringes til salgskvalitet. Kontrollrommet hvor prosessen ble overvåket var fullautomatisert.

Hør NRK radio, 8. september 1977: Sendt i Aktuelt. Åpningen av Ekofisk – Emdenrørledningen. Intervju med industriminister Bjartmar Gjerde.

Bravo-utblåsningenEt Sikorsky S-61N faller ned
Publisert 15. september 2017   •   Oppdatert 24. januar 2023
© Norsk Oljemuseum
close Lukk