Tidsvitne til funnet i 1969Phillips offentliggjør gigantfeltet

Hvorfor heter det Ekofisk?

person av Norsk Oljemuseum
Navnet Ekofisk har en spesiell historie:
— Ekofisken
© Norsk Oljemuseum

Phillips hadde brukt bokstavbetegnelser for sine leteområder helt fra starten på norsk sokkel, A-blokker, så B og så videre. Dette ble gjort for å gruppere blokkene geografisk og gjøre det lettere å identifisere dem.

Meningen var å gi feltene fiskenavn. Da det ble gjort funn i leteområde C, var det lett å finne fiskenavn – Cod (torsk). Men hvilken fisk hadde navn som begynte med E? Eel – ål – var allerede brukt på en struktur på blokk 2/7. Earl Walters ved Phillips kontor i London foreslo Ekofisk – uten at noen kom med innvendinger. Og Ekofisk ble det, selv om det på norsk burde vært stavet Ekkofisk – eller på engelsk Echofish.

Tidsvitne til funnet i 1969Phillips offentliggjør gigantfeltet
Publisert 14. september 2017   •   Oppdatert 16. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk