Hvorfor heter det Ekofisk?Alternative ilandføringssteder

Phillips offentliggjør gigantfeltet

person av Norsk Oljemuseum
21. juni 1970 offentliggjorde Phillips Petroleum at Ekofisk var et gigantisk oljefelt - en såkalt elefant.
— Dagbladet 21. juni (bak) og 17. november 1970
© Norsk Oljemuseum

Phillips kunne nå med glede betale lisensavgiften til staten.

På bakgrunn av resultatene fra en tredje avgrensningsbrønn konkluderte Core Laboratories i England med at Ekofisk inneholdt mellom 4200 og 6900 milliarder fat olje med en utvinningsprosent på mellom 15 og 22. Den daglige produksjonen fra hver brønn var beregnet til mellom 8000 og 10 000 fat olje.

Seismiske undersøkelser viste flere lovende geologiske strukturer nær Ekofiskfunnet. I august 1970 startet «Neptune 7» boringen av letebrønnen på den såkalte VestEkofisk-strukturen. Samtidig kom «Ocean Viking» i gang med den første brønnen i blokk 2/7 på en struktur som ble kalt Eldfisk. I tillegg var Phillipsgruppen med i Amoco/Noco-gruppens første brønn i en struktur døpt Tor, på grensen mellom blokk 2/5 og 2/4. I alle disse blokkene ble det etter hvert gjort funn.

Hvorfor heter det Ekofisk?Alternative ilandføringssteder
Publisert 14. september 2017   •   Oppdatert 16. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk