Samarbeid i Sør4R – «back to basics»

Kjemikalier lekker ut i havet

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Natten mellom 28. og 29. september 1996 rant nesten 50 tonn av kjemikalet Biocid 2 ut i havet fra riggen «West Omicron» som lå i Ekofisk-området. En ventil fra en lagertank for biocid sto åpen i flere timer uten at noen oppdaget det. Først da lagerbeholdningen av kjemikalier skulle kontrolleres morgenen etter, ble lekkasjen oppdaget.
— Testing av vanninnsprøytningspumpe før oppstart av Ekofisk 2/4 Kilo. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

«West Omicron» renset vann som skulle injiseres i Ekofisk-reservoaret fra vanninjiseringsplattformen Ekofisk 2/4 K. For å unngå bakterier i vannet som kunne ødelegge reservoaret ble det brukt biocid for å sterilisere det.[REMOVE]Fotnote: Ekofisknytt (1996). nr. 16, uke 40-41. Utslipp på Ekofisk Biocid (av bio- og lat. ‘drepe’) er en fellesbetegnelse for kjemiske stoffer som dreper levende organismer.

Biocid er giftig, og lekkasjen førte til akutt skade på organismer i nærheten av utslippsstedet. Men stoffet brytes raskt ned, og ble derfor ikke tatt opp i næringskjeden.[REMOVE]Fotnote: Ekofisknytt (1996). nr. 16, uke 40-41. Utslipp på Ekofisk

historie, 1996, kjemikalier lekker ut i havet,
Stortingsmelding nr. 58.

Når det gjelder slike utslipp er olje- og gassindustrien underlagt nasjonale mål for utslipp til sjø. Et nullutslippsmål for olje og miljøfarlige stoffer til sjø ble etablert gjennom Stortingsmelding nr. 58 fra 1996/1997 om Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling.[REMOVE]Fotnote: Norge Miljøverndepartementet. (1997). Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling: Dugnad for framtida (Meld. St. 58 1996-97). https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1996-97&paid=3&wid=d&psid=DIVL861 Målet var da null miljøskadelige utslipp innen 2005.[REMOVE]Fotnote: Sintef. (2008). Bruk av BAT (Beste Tilgjengelige Teknikker) -prinsippet for miljøsikkerhet. (SINTEF A4531) Hentet fra https://www.sintef.no/globalassets/upload/teknologi_og_samfunn/sikkerhet-og-palitelighet/rapporter/sintef-a4531-bruk-av-bat-beste-tilgjengelige-teknikker-prinsippet-for-miljosikkerhet.pdf

Målsettingen er senere presisert og operasjonalisert i en rekke stortingsmeldinger.[REMOVE]Fotnote: Miljødirektoratet. ((2016) Arbeid mot nullutslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten offshore. Status 2016. (M-643/2016). Hentet fra http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M643/M643.pdf

Samarbeid i Sør4R – «back to basics»
Publisert 18. september 2019   •   Oppdatert 27. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *