Gullkronen 2014Kontroll over luftrommet

Nytt hotell – åpning av Ekofisk 2/4 L

person av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
Det var stor glede da den nye bolig- og feltsenterplattformen, 2/4 L, på Ekofisk-senteret erstattet to eldre installasjoner fra 1970-tallet. Plattformen ga langt bedre komfort enn de gamle – Ekofisk 2/4 H og Ekofisk 2/4 Q.
Kjappe fakta:
  • Ekofisk 2/4 L er en bolig- og feltsenterplattform
  • Utbyggingsplanen ble godkjent av norske myndigheter 12. mars 2010
  • Plattformen ble installert høsten 2013
  • Driftsstart var i november 2013
— Ekofisk 2/4 L utseiling fra Mekjarvik august 2013. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum
Offisiell åpning av Ekofisk 2/4 L av statsråd Erikson
Offisiell åpning av Ekofisk 2/4 L av statsråd Robert Eriksson. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Plattformen ble ferdig installert høsten 2013 og ble offisielt åpnet 1. april 2014. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP) og ConocoPhillips sin regiondirektør i Europa, Steinar Våge, hadde tatt turen til Ekofisk sammen med representanter fra eierselskapene i Ekofisk-lisensen, departementet og de to største kontraktørselskapene.

På vegne av den norske regjeringen takket statsråd Eriksson for jobben medarbeiderne på Ekofisk gjorde for Norge. «Vi er stolte av dere og gleder oss over at denne nye plattformen kan bli et godt sted å være,» sa statsråden. Han la også vekt på de store og viktige bidragene fra norsk industri i prosjektet, og som en avslutning avduket han en minneplakett.

historie, 2014, åpning av nytt hotell,
Ekofisk 2/4 L løftes på plass i august 2013. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Ekofisk 2/4 L ble installert som en del av Ekofisk-senteret og med broforbindelse til Ekofisk 2/4 M og Ekofisk 2/4 Z. I 2014 var den norsk del av Nordsjøens største boligplattform med 552 enkeltlugarer. Den inneholdt også 75 kontorarbeidsplasser, hospital, rekreasjonsområder og et regionalt senter for telekommunikasjon, hvor all koordinering av luft- og sjøtransport foregikk fra. På toppen av plattformen var det to helikopterhangarer og et helikopterdekk med kapasitet på 50 flygninger per dag.[REMOVE]Fotnote: Pioner nr. 2, 2014.

Store strukturer

Understellet ble bygget ved Kværner Verdal – tidligere Aker Verdal. Verftet hadde lang erfaring med slikt arbeid og hadde bygget nærmere 40 stålunderstell på 40 år – deriblant mange til Ekofisk-området.

Stålunderstellet for 2/4 L med rør og seksjoner var bygd i produksjonshallene ved Kværner Verdal, deretter overflatebehandlet på uteområdet, før det ble satt sammen til større enheter. Det er 110 meter høyt, og veier 5400 tonn. Ute på feltet ble det forankret i havbunnen med tolv 50 meter lange pæler. I tillegg til plattformens understell ble også en brostøtte bygget ved Kværner Verdal. Arbeidet med Ekofisk 2/4 L startet i oktober 2010, og ble avsluttet våren 2012.

historie, 2014, åpning av nytt hotell,
Helikopterdekket til Ekofisk 2/4 L blir løftet på plass i august 2013. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Overbygningen ble bygget ved Sembcorp Marine (SMOE) i Singapore, hvor ConocoPhillips hadde et team som fulgte byggeprosessen av overbygget, to broer og en brotopp. Kontrakten som havnet i Singapore var verdt 2,3 milliarder kroner (2010-kroner).

I forbindelse med oppkopling og ferdigstilling av plattformen på feltet i 2013 var cirka 300 personer involvert.

Gullkronen 2014Kontroll over luftrommet
Publisert 9. september 2019   •   Oppdatert 28. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk