Olje- og gassterminalene

person Av Norsk Oljemuseum
Olje og gass fra Ekofisk-området blir transportert i rørledninger til henholdsvis Teesside i Storbritannia og Emden i Tyskland. Det ligger mottaksterminaler både i Teesside og Emden, som ble bygd som del av Ekofisk-utbyggingen. ConocoPhillips driver fortsatt terminalen i Teesside, mens terminalen for gass i Emden er overtatt av Gassco.
— Gassterminalen i Emden. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Oljeterminalen i Teesside

Olje- og gassterminalene,
Teesside mottaksterminal. Brian Henderson Thynne tar prøver av nedkjølt propan. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum

Terminalen i Teesside tar imot olje og våtgass fra rørledningen. Anlegget består av stabiliseringsanlegg, våtgassanlegg, lagringstanker for råolje og en utskipingshavn. Når olje og våtgass fra Norpipe Oil kommer inn til terminalen, blir råolje og våtgass skilt ut. Oljen gjennomgår en stabiliseringsprosess før den blir lagret, klar for utskiping. De ti lagringstankene har hver en kapasitet på 750 000 fat. Våtgassen blir transportert til våtgassanlegget, som har en kapasitet på 64 000 fat per døgn. Her blir våtgassen separert i metan, etan, propan, normalbutan og isobutan. Metan blir brukt som drivstoff for anlegget, mens de andre produktene blir kjølt ned til væskeform og lagret i tanker før utskiping.

En av grunnene til at Teesside ble valgt som ilandføringssted fra Ekofisk, var muligheten for et dypvannskaianlegg. Terminalen har fire lastekaier for råolje og våtgassprodukter. Råoljekaiene kan ta imot skip opptil 150 000 tonn dødvekt, mens våtgasstankerne kan være av en størrelse opptil 60 000 kubikkmeter. To av råoljekaiene ligger i selve hovedløpet til elva Tees, mens de andre ligger i oppmudrede dokker.

Terminalen i Emden

olje- og gassterminalene,
Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum

Når gassen kommer ut av rørledningen fra Ekofisk-senteret, står det ni parallelle behandlingslinjer klar for rengjøring, måling og videre distribusjon til kjøperne. Gassen fra Nordsjøen er svært ren og trenger bare en liten bearbeiding for å fjerne små mengder svovelforbindelser. Dette skjer gjennom en absorpsjonsprosess der de urene molekylene fra gassen samler seg på overflaten av små partikler som fungerer som filterkuler. Hver av de ni behandlingsrekkene består av fire prosesstårn og en prosessovn. Gassen kommer inn på toppen av prosesstårnet og forlater det gjennom bunnen etter å ha passert filterkulene. Etter denne renseprosessen er gassen klar for salg. Den går gjennom rørledninger til målestasjonen – før den går til kjøpernes mottakslinjer og distribusjonsnett. I alt er det tre atskilte, kommersielle rørledningssystemer som opereres av henholdsvis Ruhrgas, BEB og Gastransport Services (tidligere Gasunie). Disse operatørene transporterer gassen videre på vegne av gasskjøperne.

Norsea Gas Terminal i Emden ble åpnet i september 1977 av industriminister Bjartmar Gjerde og ConocoPhillips-direktør Gordon Goering. Salgsavtalen for gass fra Ekofisk var den første fra norsk sokkel, og banebrytende for senere avtaler fra andre norske felt.

Gassterminalen har siden den ble åpnet hatt en svært høy driftsstabilitet. Terminalen har aldri vært stengt ned på grunn av problemer med eget utstyr. Vedlikehold blir utført når andre deler av systemet har vært stengt ned. Terminalen har en kapasitet på omlag 2,1 milliarder kubikkfot gass per døgn.

Omlegging i gassdistribusjonen

Fram til omleggingen av gassdistribusjonssystemet som trådte i kraft 1. januar 2003, var det Norpipe a.s som eide gassrørledningen fra Ekofisk til Emden, og Norsea Gas A/S som eide mottaksanlegget i Emden. ConocoPhillips var før omleggingen operatør for gassrørledningen og terminalen i Emden.

olje- og gassterminalene,
Teesside mottaksterminal. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum

Fra 2007 har det statlige selskapet Gassco stått for den tekniske driften av anleggene på vegne av eierne. Dette inkluderte også operatøransvaret for plattformene B-11 og H-7. Plattformene ble stengt ned i henholdsvis 2013 og 2007.

Gassled er et prosjektsamarbeid bestående av ti selskap som til sammen eier store deler av gass-infrastrukturen på norsk sokkel. Emden-terminalen eies av Norsea Gas A/S. Anlegget i Emden mottar fortsatt gjennom rørledningen Norpipe en betydelig andel av de norske gassleveransene til Tyskland. Gass-eksporten fra Ekofisk går fortsatt hit.

I 2011 startet forprosjekteringen til ny mottaksterminal i Emden. Interessentskapet Gassled tok investeringsbeslutningen om å bygge ny mottaksterminal høsten 2012, og byggearbeidet startet i 2013. Det nye anlegget ble reist på et ubrukt areal innenfor det eksisterende terminalområdet i Emden.

Den nye terminalen gir ikke økt eksportkapasitet, men funksjonaliteten er godt tilpasset framtidige behov for prosessering av gass fra felt i Ekofisk-området og andre deler på norsk sokkel som transporter gassen gjennom Norpipe-rørledningen.

Den nye mottaksterminalen ble offisielt åpnet 24. mai 2016 av den norske EU/EØS-ministeren Elisabeth Aspaker og representanter for tyske myndigheter. Med det var et kapittel i Ekofisk-historien over.

(Kilde:  ConocoPhillips Norge)

Publisert 20. oktober 2017   •   Oppdatert 7. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk