Nye tunge løft sommeren 2012Gullkronen 2013

Nytt varmegjenvinningssystem på Eldfisk

person av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
Ny modul for varmegjenvinning (Waste Heat Recovery Unit – WHRU) ble installert på plattformen Eldfisk 2/7 E i 2013.
— Ny varmegjenvinner løftes over på Eldfisk 2/7 E, august 2013. Foto: Woldcam/ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

Den ble installert for å levere strøm til plattformene på Eldfisk-senteret, og for å fungere som den framtidige hovedkilden for strømforsyning på senteret.[REMOVE]Fotnote: Gjenvunnet varme gir kraft, Pionér nr. 5 2014. Ved behov kan en gassturbin eller en dieselgenerator brukes i tillegg, eller i tilfelle varmegjenvinningsmodulen er ute av drift. Bruk av varmegjenvinning bidrar til lavere CO2-utslipp og gassforbruk, samt reduserte kostnader knyttet til strømforsyning. Restvarmen fra fem gassturbiner på plattformen utnyttes, denne energien ville ellers ikke blitt utnyttet. Turbinene driver vanninjeksjonspumper og en gasskompressor. I modulen for varmegjenvinning styres damp under høyt trykk og høy temperatur  inn mot en dampturbin som driver en strømgenerator. [REMOVE]Fotnote: Gjenvunnet varme blir til kraftforsyning, Pionér nr. 4 2015.

Nye tunge løft sommeren 2012Gullkronen 2013
Publisert 4. oktober 2019   •   Oppdatert 28. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk