Fjerning av lette strukturerSlutt på samsoving

Orkan fører til evakuering

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Tidlig i november 2007 var restene av orkanen Noel som hadde herjet og etterlatt 163 omkomne i Karibien, på vei mot Nordsjøen.
— Stengt på grunn av dårlig vær. Foto: Jan A. Tjemsland/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Den 6. november begynte Meteorologisk institutt å advare mot den kraftige vinden kombinert med høy flo. Stormen var spådd å nå sitt høydepunkt 8. – 9. november. Lavtrykket som bygde seg opp, så ut til å medføre en av de kraftigste stormene de siste 50 år. Rundt hele Nordsjøbassenget ble folk bedt om å ta forholdsregler mot den kraftige vinden og stormfloen som kunne føre til oversvømmelser og skader.  

Bølgevarselet gjorde at mange arbeidere på feltene Ekofisk og Valhall måtte forlate plattformene. Det var risiko for 10 til 11 meter høye bølger og full storm. Det gjorde at ConocoPhillips som operatør for Ekofisk og BP som operatør på Valhall-feltet, som et føre-var-prinsipp satte i gang med planer for forflytting av personell på de berørte plattformene.  

På Valhall ble 150 ansatte sendt i land, mens et mannskap på 30 til 40 ble igjen. Ekofiskfeltet ble 500 oljearbeidere forflyttet fra de mest utsatte plattformene før stormen slo til. Sju av 16 operative plattformer ble stengt.  Det var plattformene som var mest følsomme for høye bølgehøyder.[REMOVE]Fotnote: Offshore.no, 06.11.2007, “Evakuering av ansatte på Ekofisk-feltet». 

Da stormen kom, var den kraftigste vinden til havs. Merkelig nok bidro den kraftige vinden til å dempe bølgehøyden. Det så ikke ut til at plattformene hadde fått større skader, og da vinden løyet den 9. november begynte en normalisering av driften. Deretter ble installasjonene inspisert og forberedt til produksjonsstart. Denne gangen gikk det bra, selv om produksjonen ble kraftig redusert noen dager. [REMOVE]Fotnote: NTB, 09.11.2007, “Snart normal drift i Nordsjøen”. 

Sett i et lengre perspektiv var frykten at klimaendringer var i ferd med å slå inn, og at det ville føre til kraftigere og hyppigere stormer med de farer og ødeleggelser det kan medføre.[REMOVE]Fotnote: https://www.metoffice.gov.uk/about-us/who/how/case-studies/floods-2007

Fjerning av lette strukturerSlutt på samsoving
Publisert 9. september 2019   •   Oppdatert 27. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk