Orkan fører til evakueringMagesjau på Ekofisk

Slutt på samsoving

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
En årelang krangel mellom offshorearbeidere og ledelsen i ConocoPhillips var endelig over i mars 2008. Fra da av var det slutt på samsoving på Ekofisk. Feltarbeidsmiljøutvalget for Ekofisk-feltet, hvor blant annet Phillips sin toppledelse satt, besluttet i oktober 2007 at det fra 1. mars 2008 ikke skulle foregå samsoving på Ekofisk.
— Samsoving på Ekofisk-feltet. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemsueum
© Norsk Oljemuseum

De ansatte hadde i mange år ment det gikk ut over sikkerheten når offshorearbeidere holdt hverandre våkne med kroppslyder og lukter. Måtte en opp og tisse på natten, var det fort gjort å vekke vedkommende i køyen under. Fra 2008 skulle hver arbeider få disponere lugaren alene når han eller hun sov.

Avviklingen av samsoving skjedde ved at flotellkapasiteten ble økt, lugarene ble delt i to med en vegg og jobbene som ble gjort offshore skulle planlegges bedre.[REMOVE]Fotnote: Stavanger Aftenblad. (2007. 9. oktober) Odd Kristian Stokka. Slutt på samsoving fra 1. mars 2008.

Samsoving hadde vært et diskusjonstema, ikke bare på Ekofisk, men på hele sokkelen. Mot slutten av 1990-tallet ble en mer og mer klar over hvilken betydning hvile og restitusjon hadde for å utføre et forsvarlig og sikkert arbeid.[REMOVE]Fotnote: OLF. Konjunkturrapport 2009. Lys i enden av tunellen – også for norsk petroleumsnæring? I 2002 kom et nytt HMS-regelverk som gjorde det klart at alt personell skulle få sove uforstyrret og normalt alene.

I Stortingsmelding nr 7 (2001-2002) står det:

Det nye HMS-regelverket gjør det klart at kravet om nødvendig restitusjon og hvile innebærer at alt personell får sove uforstyrret og normalt alene. Departementet legger til grunn at operatørselskapene så langt dette er praktisk mulig også tilrettelegger for dette på eksisterende innretninger gjennom å utnytte tilgjengelig kapasitet og planlegger å gjennomføre aktiviteter i samsvar med den tilgjengelige boligkapasiteten.[REMOVE]Fotnote: Norge Arbeids- og administrasjonsdepartementet. (2002). Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (Vol. Nr 7 (2001-2002), St.meld. … (trykt utg.)). Oslo: Departementet.

Da kommunalkomiteen behandlet saken før den kom opp i Stortinget, mente den at økonomiske innstramninger hadde ført til at innkvarteringsforholdene offshore var forverret. Den mente videre at det innebar en trygghetsrisiko hvis arbeidstakere ikke fikk forsvarlig hvile og ro. Det var viktig at alle fikk mulighet til å sove alene og at dette var noe Oljedirektoratet burde følge opp.

Det var operatørens ansvar og interesse å sørge for at arbeidstakerne var uthvilte når de møtte på arbeid. Bare i helt spesielle tilfeller ble det tillatt å praktisere samsoving.[REMOVE]Fotnote: Ptil. (2011, 22. september) (TIL § 33) Nødvendig restitusjon og hvile – praktisering. Hentet fra http://www.ptil.no/aktivitetsforskriften/til-33-nodvendig-restitusjon-og-hvile-praktisering-article3914-388.html

De nye HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten trådte i kraft 1. januar 2002.

Mot slutten av tiåret forbedret situasjonen seg, og det var langt mindre utbredt å benytte samsoving på faste installasjoner enn tidligere.

Orkan fører til evakueringMagesjau på Ekofisk
Publisert 20. september 2019   •   Oppdatert 16. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *