Vanninnsprøyting starter fra Ekofisk 2/4 WHelikopterulykke på Ekofisk-senteret

Orkan på Ekofisk

person Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Det var den verste stormen i manns minne de to dagene i desember 1990 da det blåste orkan på Ekofisk.
— Stormfulle dager på Ekofsik-feltet. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Produksjonen på fire av plattformene måtte stenges og helikoptertrafikken stanses. Edda 2/7 C var den plattformen som ble hardest rammet, men også Tanken fikk kjenne orkanens styrke, da bølgene slo godt over tankveggen. Maksimal bølgehøyde var på opp mot 26 meter.

Erling Ballestad som var plattformsjef på 2/4 T, forteller at som følge av stormen sank tankveggen 40 cm ned i bakken. Deretter ble den liggende i denne posisjonen. Bølgene kom over kanten cirka 30 meter over normal vannstand og slo i stykker utstyr. Vannstanden mellom tankveggen og Tanken steg faretruende, for vannet greide ikke å drenere ut like fort som det kom inn. Men selv om det ble betydelige materielle skader, ble det heldigvis ingen personskader.[REMOVE]Fotnote: Intervju med Erling Ballestad ….

Egil Berle i verneavdelingen hadde også minner knyttet til stormer generelt: – Fra tidligere fantes det historier om store bølger, fra sjøfolk som hadde seilt i Nordsjøen , men ingen ville tro hvor store. På båter som kom velberget til land etter en storm, kunne en se skadene de var blitt påført. Men de største og farligste bølgene ble trolig aldri dokumentert, for da gikk båten ned.

– Med plattformene på Ekofisk var det plutselig en rekke målestasjoner. På plattformer som stod fast på havbunnen, kunne man beviselig se at der var skader høyt over normal vannstand. Bølgene som traff barrieren rundt Ekofisk-tanken under stormen, slo tilbake, møtte nye bølger, som bygget seg opp til enda større bølger. Det er det vi kaller for «freak waves» eller «tårnbølger».

– Under stormen i 1991 slo bølgene over barrieren, med grønn sjø over hele Tanken. De som satt i kontrolltårnet, borte på Hotellet kunne fortelle at et øyeblikk var hele Tanken vekke. Den var dekket av sjø og skum. Hadde man ikke hatt barrieren da, hadde mest sannsynlig store deler av Tanken blitt ødelagt, og antagelig hadde det blitt satt liv til også. [REMOVE]Fotnote: Egil Berle i intervju med Kristin Øye Gjerde, 20.06.2003.

Vanninnsprøyting starter fra Ekofisk 2/4 WHelikopterulykke på Ekofisk-senteret
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 27. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk