Bygging av beskyttelsesveggTommeliten i drift

Vanninnsprøytingsprosjektet i fase II

person av Norsk Oljemuseum
Fase II, eller første utvidelse av vanninnsprøytingsprosjektet tok sikte på å utnytte overskuddet i innsprøytingskapasiteten på 2/4 K.
— Ekofisk 2/4 W. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Den ekstra kapasiteten skulle brukes til å sprøyte inn vann også i den nedre delen av Ekofisk-formasjonen. I tillegg skulle en utvide innsprøytingen sørover i Tor-formasjonen.

Det ble sommeren 1986 besluttet å starte et prøveprosjekt med vanninnsprøyting i Dan-formasjonen, det øverste laget av reservoaret. Prosjektet ble regnet som vellykket og i 1988 ble hele vanninnsprøytingsprosjektet utvidet til også å gjelde den nedre del av Dan-formasjonen og Krittformasjonen i den sørlige delen av feltet.

Det ble besluttet å bygge om brostøtte to til det sørlige flammetårnet på Ekofisk-senteret til en brønnhodeplattform med plass til åtte brønner. November 1989 var plattformen som fikk navnet Ekofisk 2/4 W installert. Nødvendige endringer ble gjort på Ekofisk 2/4 C og 2/4 A slik at åtte nye brønner kunne bores fra hver av disse plattformene.

Den 12. september 1990 gikk startskuddet gikk vanninnsprøyting på 2/4 W-modulen. Dermed var det utvidede vanninnsprøytingsprosjektet i gang. Vann ble sprøytet inn i den nedre del av Ekofisk-formasjonen (Dan) og i Tor-formasjonen (Kritt) i den sørlige delen av feltet. Vannet som ble sprøytet ned kom fra en 12 tommers ledning fra Ekofisk 2/4 K-plattformen, hvor vannet ble renset før det ble sendt av gårde.[REMOVE]Fotnote: PhillipsNytt nr. 12 1990

Bygging av beskyttelsesveggTommeliten i drift
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 26. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk