Rørledningene

person Av Norsk Oljemuseum
Det går to eksportledninger fra Ekofisk-senteret: Til Emden, ved nordsjøkysten av Tyskland, strekker det seg en 443 kilometer lang gassrørledning med en ytre diameter på 36 tommer. Oljerørledningen som går til Teesside i det nordøstlige England er 354 kilometer lang og har en ytre diameter på 34 tommer.
— Gassrør på Ekofisk. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

I tillegg til ConocoPhillips sin egen produksjon fra Ekofisk, transporterer rørledningene gass og olje fra ConocoPhillips sitt felt på britisk sokkel, samt andre felt på norsk og britisk sokkel. Også de tre feltene i Ekofisk-området er knyttet sammen med rørledninger.

Oljerørledningen til Teesside

rørledningene,
Rørgater og oljetanker i Teesside. Foto: ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum

Oljerørledningen mellom Ekofisk og mottakerterminalen i Teesside, England, kom i drift i oktober 1975. Olje og våtgass gis trykk av pumper før den starter reisen gjennom ledningen. Opprinnelig var det to pumpestasjoner (37/4 A og 36/22 A) underveis på rørledningen for å vedlikeholde trykket, men disse er nå frakoblet og fjernet. Rørledningen var bygd for en kapasitet på en million fat per døgn, men så stor transportkapasitet har det ikke vist seg å være behov for. På britisk side av delelinjen i Nordsjøen er det montert inn en Y-kopling, hvor en 24 tommer tykk ledning knytter seg til oljerørledningen. Her blir flere britiske felt knyttet til, blant andre de ConocoPhillips-opererte J-blokk-feltene. I tillegg til olje og våtgass fra Ekofisk-området, blir olje fra Valhall, Hod, Ula og Gyda transportert til Teesside. Ved å transportere olje for andre produsenter, utnyttes rørledningen i størst mulig grad og bidrar dermed til økt verdiskaping. Rørledningen eies av Norpipe Oil AS. ConocoPhillips er operatør for driften av ledningen.

Gassrørledningen til Emden

rørledningene,
Det ble dumpet sandsekker og pukk over Norpipe-rørene til Emden. Foto: Ukjent/Norsk Oljemuseum

Gassrørledningen kom i drift i september 1977. Gassen får starttrykk i kompressorene på Ekofisk-senteret (rundt 132 bar). Den 443 kilometer lange distansen til Emden ble delt i tre like deler. Da en tredjepart av veien var tilbakelagt, sto en kompressorplattform, B-11, og opprettholdt trykket dersom det var behov for det. Gassen tilbakela deretter den neste tredjedelen av distansen til en ny kompressorplattform, H-7. Også denne hadde som oppgave å opprettholde trykket i gassrørledningen, men det var sjelden det var behov for ny trykkøkning på denne siste delen av reisen til Emden. Begge plattformene sto på tysk kontinentalsokkel, mens rørledningen også passerer dansk sokkel i en lengde av 48 kilometer. Plattformene ble stengt ned og fjernet i henholdsvis i 2007 (H7) og i 2013 (B11). Rørledningen er gravd ned eller dekket med sand. I den siste delen inn mot kysten av Øst-Friesland i Tyskland passerer den under øya Juist – før den når land nord for Emden. Kapasiteten i rørledningen er omtrent 59,4 millioner standard kubikkmeter (2,1 milliarder kubikkfot) gass per døgn. I tillegg til gass fra feltene i Ekofisk-området, transporteres gass fra Valhall, Hod, Ula, Gyda og Statpipe-systemet (i hovedsak fra feltene Statfjord og Gullfaks).

(Kilde:  ConocoPhillips Norge)

Publisert 20. oktober 2017   •   Oppdatert 7. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk