SAR – Hedret for å redde livNye tunge løft sommeren 2012

Intelligent brønn på Ekofisk 2/4B

person Av Björn Lindberg, Norsk Oljemuseum
Våren 2012 ble den første i en serie av «intelligente produksjonsbrønner» satt i produksjon. Brønnen kalles intelligente ettersom det kan åpnes og lukkes ulike soner av brønnen fra overflaten ved å bruke anerkjent teknologi på en ny måte. Slik kan både produksjon og vanninnsprøyting optimaliseres.
— Ekofisk 2/4 B. Foto: ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

Kjent teknologi – nye områder 

Prosjektleder Steve Actis har fortalt a«IWS – Intelligent Well System» (IWS) blant annet innebærer  at det benyttes ventiler som styres fra overflaten ved hjelp av hydraulikk til å åpne og lukke ulike soner i brønnen. Dermed kan det fokuseres på soner med høy oljeandel (og tilhørende lav vannproduksjon, eller «vannkutt») i produksjonsbrønnene, eller kontrolleres hvor vannet sprøytes inn i vanninnsprøytingsbrønnene. IWS-brønner har også sensorer for trykk og temperatur ved hver ventil. På den måten kan man overvåke brønnstrømmen og produksjonssoner kan flyttes for å fange opp endringer i reservoaret over tid. I lange horisontale brønner har denne fleksibiliteten stor betydning. [REMOVE]Fotnote: ConocoPhillips Pionér no. 2 2012. Intelligent bnn på Ekofisk 2/4B

Brønnen Ekofisk 2/4 B09C, som er komplettert med intelligent brønnteknologi (IWS)produserte ved oppstart rundt 4000 fat olje i døgnet. «Vi har allerede testet ventilene i brønnen på rundt 3000 meters dyp. Vi kan nå styre sonene fra overflaten og vi har allerede høstet nyttig læring som vi tar med oss videre»fortalte prosjektlederen Steve Actis ved oppstart 

«Et slikt brønndesign og bruk av teknologi fra intelligente brønner, hjelper oss å forvalte reservoaret bedre slik at vi kan produsere fra de beste oljelommene. Da sikrer vi høy produksjon og bedre reservoarutnyttelse»sa leder for brønnplanlegging, Per Pedersen. [REMOVE]Fotnote: ConocoPhillips Pionér no. 2 2012. Intelligent brønn på Ekofisk 2/4B  

Omfattende arbeid  

Planlegging av den aktuelle pilotbrønnen og tilpasningen av utstyret begynte mer enn ett år før installasjon. IWS-utstyret ble levert i en ny kontrakt for å dra nytte av leverandørens erfaringer. Utstyret vaikke nytt i seg selv, det vaanvendelsen i kalkreservoaret på Ekofisk som vanyttSteve Actis hadde tro på at dette vaframtidens brønndesign og ønsket å ta i bruk slikt utstyr i større omfang.  

SAR – Hedret for å redde livNye tunge løft sommeren 2012
Publisert 15. september 2019   •   Oppdatert 27. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *