Hotellplattformen tas i brukEldfisk 2/7 A og 2/7 FTP startet produksjonen

Våtgass til Teesside-terminalen

person av Norsk Oljemuseum
I de første årene var det bare råoljemottaket som var i full drift i Teesside.
— Tankskipet "Hera" ligger klar for å laste NGL og frakte det til Bamle i Telemark. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Den endelige fullføringen av våtgassanlegget ble stadig forsinket på grunn av arbeidskonflikter. Men i mars 1979 var NGL-anlegget endelig operasjonelt og våtgass kunne sendes inn i ledningene på Ekofisk.
Kapasiteten ved terminalen var på en million fat råolje per døgn. I tillegg hadde NGL-anlegget en kapasitet på 50.000 fat per døgn.

NGL fra Teesside har siden 1979 blitt sendt på tankskip til Hydros petrokjemianlegg i Bamble i Telemark. Dette var en del av den politiske avtalen, siden olje og gass fra Ekofisk ikke kunne ilandføres i Norge.

Hotellplattformen tas i brukEldfisk 2/7 A og 2/7 FTP startet produksjonen
Publisert 15. september 2017   •   Oppdatert 22. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk